Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
16. oktobra, 2023
(4 ocene)
Ocena: 4.25

Kaj predstavlja poslovni register (register podjetij) in v čem se razlikuje od bonitetne aplikacije EBONITETE.SI?

Kaj pomeni Poslovni register Slovenije (register podjetij) in kaj predstavlja bonitetna aplikacija EBONITETE.SI?
Deli s prijatelji

Preverite, kaj predstavljata poslovni register in register podjetij ter zakaj bonitetne aplikacije EBONITETE.SI, kljub temu, da omogoča dostop do vseh poslovnih informacij na enem mestu, ne moremo imenovati poslovni register.

Kako se razlikujeta poslovni register in bonitetna aplikacija EBONITETE.SI?

Poslovni register je namenjen vpisu/registraciji posameznih poslovnih subjektov, zaradi česar poslovni subjekti lahko pričnejo z izvajanjem dejavnosti. Posamezne družbe, državni organi, javnost idr. nato od poslovnega registra prejmejo podatke, med njimi je tudi naša Prva bonitetna agencija. Gre za prejem registrskih in drugih podatkov o novoustanovljenih subjektih, ki jih nato po potrebi obdelamo in prikažemo uporabnikom aplikacije EBONITETE.SI.

poslovni-register-vs-bonitetna-aplikacija-ebonitetesi


Bonitetna aplikacija EBONITETE.SI je namenjena predvsem preverbi bonitet (
bonitete prijava v sistem) obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev. Preverba bonitet omogoča zmanjšanje tveganja poslovanja podjetij z izbranimi poslovnimi partnerji in s tem bolj varen vstop v nov posel..

Nadaljnje, bodoči poslovni subjekti kot takšni se ne morejo vpisati ali registrirati v bonitetni aplikaciji EBONITETE.SI, saj slednja ne služi temu namenu. Več o razlikah med poslovnim registrom in našo bonitetno aplikacijo si boste lahko prebrali v enem izmed naslednjih poglavij.

Kaj predstavlja Poslovni register?

Poslovni register tako velja za primaren register poslovnih subjektov, uradno imenovan Poslovni register Slovenije (krajše PRS).

Poslovni register Slovenije predstavlja bazo podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju republike Slovenije. Gre za poslovne subjekte, ki opravljajo posamezno dejavnost, baza vključuje tudi podatke o njihovih podružnicah, podružnicah tujih podjetij, kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Namen Poslovnega registra Slovenije je zagotavljanje varnosti pravnega prometa, za statistične, davčne in raziskovalne namene ter za zagotavljanje podatkov drugim organom z enega mesta za izvajanje z zakonom določenih nalog (Povzeto po AJPES).

sestava-poslovnega-registra-slovenije

Vir fotografije: AJPES

AJPES omogoča dostop do več registrov. V tem prispevku bomo več pozornosti namenili le Poslovnemu registru Slovenije.

Kateri organ je odgovoren za vodenje Poslovnega registra Slovenije?

poslovni-register-aplikacija-ebonitetesi

AJPES predstavlja javni organ, ki skrbi za zbiranje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov v Poslovnem registru Slovenije. Naloga AJPES je zagotoviti ažurnost in točnost informacij ter omogočiti enostaven in hiter dostop do poslovnih informacij in podatkov uporabnikom, kot so državni organi, podjetja, raziskovalci in javnost.

AJPES redno sodeluje z drugimi institucijami in organi ter skrbi za skladnost z zakonodajo, ki ureja poslovanje in evidentiranje podatkov o poslovnih subjektih. S svojo strokovnostjo in visoko stopnjo zanesljivosti je AJPES ključni steber v vzdrževanju Poslovnega registra, ki prispeva k učinkovitemu delovanju gospodarstva v Sloveniji.

AJPES je med drugim tudi eden izmed virov informacij za potrebe dostopa vseh poslovnih informacij v aplikaciji EBONITETE.SI, ki jih kot bonitetna hiša nudimo svojim strankam.

Kakšen je namen in pomembnost Poslovnega registra v Sloveniji

Namen Poslovnega registra v Sloveniji je zagotoviti javno dostopne informacije o vseh poslovnih subjektih, ki delujejo na trgu. Transparentnost informacij omogoča večjo zaščito interesov vseh vpletenih strani, kot so potrošniki, dobavitelji, poslovni partnerji, kreditodajalci itd.

Poslovni register Slovenije = register podjetij

poslovni-register-slovenije-register-podjetij

Besedna zveza register podjetij se uporablja za poimenovanje registrov, kjer je možno izbran poslovni subjekt registrirati. 

V slovenskem okolju register podjetij uradno imenujemo Poslovni register Slovenije

Glede na pogovorno rabo prve ali druge besedne zveze, lahko trdimo, da gre pomensko za enako zadevo. 

Kakšna je razlika med Poslovnim registrom Slovenije in bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI?

Razlike so jasne in izražene že v osnovni dejavnosti Poslovnega registra Slovenije ter družbe Prve bonitetne agencije d.o.o., ki poseduje inovativno bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI.

Kot že omenjeno je Poslovni register namenjen vpisu/registraciji posameznih poslovnih subjektov, zaradi česar poslovni subjekti sploh lahko pričnejo z izvajanjem dejavnosti.

EBONITETE.SI pa predstavlja bonitetno aplikacijo, ki ponuja vse poslovne informacije subjektov na enem mestu. AJPES, na drugi strani, je pristojen za Poslovni register Slovenije, enega izmed virov informacij, ki jih EBONITETE.SI koristi in nudi svojim strankam. 

bonitetna-aplikacija-ebonitetesi

Poleg tega, da je v omenjeni bonitetni aplikaciji na voljo zbir vseh poslovnih informacij na enem mestu, slednja omogoča tudi izračun bonitet oziroma bonitetnih ocen gospodarskih družb. Vpogled v bonitetno oceno omogoča, da si podjetja ustvarijo celovito sliko poslovanja izbranega partnerja. Nadaljnje pa je s preverbo bonitetne ocene mogoče hitro ugotoviti, ali izbran partner  velja za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Dodatno Prva bonitetna agencija v sklopu aplikacije EBONITETE.SI nudi monitoring podjetij, izdelavo bonitetnih poročil za slovenska in tuja podjetja, makroekonomskih analiz, izdajo Certifikata finančne zanesljivosti, izdelavo podatkovnih baz itd.

Osnovni namen aplikacije je zmanjšanje poslovnih tveganj (upravljanje s tveganji) in bolj varno poslovanje subjektov ter posledično zagotavljanje in ohranjanje likvidnosti. Poleg preverbe bonitetnih ocen, je mogoče tveganje neplačil obvladovati s pomočjo različnih finančnih instrumentov. Tokrat predstavljamo še dva, zavarovanje terjatev, ki velja za preventivni ukrep zoper neplačila ter faktoring, ki omogoča financiranje vseh terjatev do 1 ali več kupcev in se izvaja na daljše časovno obdobje.

To poglavje zaključimo s trditvijo, da aplikacija EBONITETE.SI ni poslovni register ali register podjetij. Lahko pa trdimo, da gre za Zakladnico poslovnih informacij, ki uporabnikom omogoča, da kadarkoli in kjerkoli dostopajo do bonitetnega orodja, ki poleg vpogleda v poslovanje subjektov, omogoča tudi dostop do novih poslovnih partnerjev.

Priporočljivo branje:

Kaj vsebujejo osnovni podatki o poslovnih subjektih in kako so prikazani v aplikaciji EBONITETE.SI?

Osnovni podatki subjektov so na vstopni spletni strani EBONITETE.SI na voljo vsem, tudi tistim, ki sicer niso uporabniki aplikacije EBONITETE.SI. 

Do osnovnih podatkov poslovnih subjektov je mogoče dostopati tudi tako, da uporabnik obišče spletno stran www.ebonitete.si in v hitri iskalnik vnese enega izmed sledečih atributov:

 • Naziv subjekta;
 • Matično številko;
 • Davčno številko.

Zatem izbere gumb “Išči”. Če uporabnik uspešno vnese zahtevan atribut, bo iskalnik ponudil zadetek v obliki naziva poslovnega subjekta. S klikom na povezavo naziva, lahko uporabnik brezplačno dostopa do vpogleda spodaj.

prva-bonitetna-agencija-ebonitetesi-profil-subjekta-1

Kot je možno videti na fotografiji zgoraj, osnovni podatki poslovnih subjektov vsebujejo:

 • Naziv podjetja;
 • Naslov podjetja;
  Matično številko: gre za unikatno identifikacijsko številko subjekta, ki jo dodeli Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
 • Davčno številko: gre za številko, ki jo uporablja Davčna uprava RS za identifikacijo podjetja za davčne namene;
 • ID za DDV: identifikacijska številka za namene davka na dodano vrednost (DDV);
 • Občino,
 • Regijo;
 • Dejavnost;
 • SKIS – Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev;
 • Velikost enote;
 • Datum vpisa v primarni register (Poslovni register Slovenije ali drugi registri);
 • Osnovni kapital;
 • Bančne račune.

[ZANIMIVOST]: V bonitetni aplikaciji EBONITETE.SI je možno preveriti podatke za več kot 240.000 poslovnih subjektov.

Katere poslovne informacije so na voljo plačljivim uporabnikom aplikacije EBONITETE.SI?

Pregled funkcionalnosti spodaj je vezan na te, ki jih vsebuje paket OSNOVNI. Ta je del prav vseh paketov, ki jih poleg omenjenega ponujamo (OSNOVNI+, POSLOVNI, NAPREDNI, NAPREDNI+).

Informacije o subjektih

S klikom na zavihek Subjekti, se pojavi hiter iskalnik, v katerega uporabnik aplikacije EBONITETE.SI vnese enega izmed atributov, kot so naziv, matična ali davčna številka za dostop do vseh poslovnih informacij o določenem subjektu.

S tem dostopa do podatkov o želenem subjektu, ki razkriva številne ostale poslovne informacije, o katerih bomo več pisali v naslednjih poglavjih.

Če se pojavi zahteva po specifičnem iskanju, je mogoče s klikom na Napredni iskalnik dostopati do seznama subjektov s predhodno izbranimi filtri (pravna oblika, datum vpisa, dejavnost, bonitetna ocena, velikost, transakcijski računi, tip bilance, sredstva, kapital, status idr.). 

Hitri pregled subjekta 

V tem zavihku je na voljo hiter pregled osnovnih podatkov subjekta, dostop do informacij o bonitetni oceni, sodnih narokih, blokadah TRR, rezultati poslovanja za zadnja 4 leta obstoja subjekta (kjer so ta na voljo), kritični semafor pomembnih informacij, plačilne navade, zastopniki, lastništvo. 

Profil subjekta

S klikom na zavihek Profil subjekta je možno dostopati do prikaza osnovnih podatkov subjekta, lastniške strukture, sodnega registra, obremenitve deležev in zastave premičnin.

Zgodovina

V sklopu zavihka Zgodovina je možno preveriti celotno ali s filtri omejeno časovno obdobje delovanja subjekta. Kronološko je možno preveriti tudi informacije vezane na register, bančne račune, naroke, insolventnost, FURS, tvegane države, objave in ostalo.

Bančni računi

V zavihku Bančni računi so vidni vsi odprti, zaprti bančni računi, blokade/deblokade ter informacija o tem, da poslovni subjekt ne posluje z bančnim računom v Sloveniji.

Ocena

V tem zavihku je na voljo vpogled v t. i. bonitetno oceno z zgodovino in plačilnim indeksom. 

Priporočamo branje zapisa:

Javne transakcije

V zavihku Javne transakcije so vidni podatki o javnih plačilih, javnih naročilih – razpisih, finančnih pomočeh.

Naroki 

S klikom na zavihek Naroki pri posameznem subjektu, vidimo njegove aktualne in pretekle tožbe. Če je stranka tožena, je to zavedeno v rdečem okvirju, če pa je opazovani subjekt tisti, ki toži nekoga drugega pa to najdemo v rumenem okvirju. Poleg obeh strank v sporu je na voljo tudi podatek o opravilni številki naroka, zadevi in vrednosti tožbe (kjer je ta podatek na voljo) ter informacija o datumu zadnjega naroka. S klikom na gumb i (informacije) dodatno dobimo podatke o tipu tožbe, sodišču, sodniku oz. sodnici, lokaciji in statusu (aktiven/neaktiven).

Upniki v insolvenčnem postopku (prijave terjatev, izpodbijanje pravnih dejanj)

V zavihku Upniki v insolvenčnem postopku  je možno dostopati do Seznama prijavljenih terjatev v insolvenčne postopke nad drugimi (za izbrano časovno obdobje).

Bilance 

V zavihku Bilance (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida) je na voljo vpogled v bilance za do 10 let nazaj (2 različna načina prikaza), primerjava bilanc s konkurenco, kazalniki, denarni tok.

Nepremičnine

Vpogled v modul Nepremičnine, kjer je mogoče preveriti tiste, ki so v lasti subjekta in tiste, ki so na naslovu subjekta.

Osebe

Enostaven iskalnik v zavihku Osebe vam omogoča, da na podlagi atributov imena in priimka ter vsaj enega identifikatorja (naslov, EMŠO, davčna, tuj naslov), poiščete udeleženost izbrane osebe v lastniški strukturi posameznega poslovnega subjekta ali v več teh.

Insolventnost

V zavihku insolventnost je mogoče prejeti informacijo, ali je pri določenem subjektu v teku postopek insolventnosti (začeti postopki, končani postopki). Pri tem številni filtri omogočajo analizo širše narave, vezano na insolventnost poslovnih subjektov v Sloveniji.

Statistika

Zavihek Statistika omogoča vpogled v bančne račune, insolventnost, tvegane države, register, tuji kapital, revizija, javna naročila, ostali seznami, dejavnosti, skupine subjektov. Nekatere izmed teh smo predhodno že omenili, saj je v aplikaciji mogoče po različnih poteh dostopati do enakih poslovnih informacij o posameznih subjektih.

Register

Do registra je mogoče dostopati tudi prek zavihka Statistika, kar smo omenili že v prejšnjem poglavju. Podrobneje je mogoče z enostavnim iskalnikom na podlagi naziva subjekta, davčne ali matične številke dostopati do informacij o posameznem subjektu. Nadaljnje pa je mogoče s pomočjo zavihkov Izbrisani subjekti, Novi vpisi subjektov, Odločanja o izbrisu, Predinsolvenčni postopki, redne likvidacije s pomočjo filtrov (vrsta organiziranosti, dejavnost, datum vpisa, regija, občina) dostopati do bolj podrobnih analiz. 

Tujina

Aplikacija EBONITETE.SI poleg informacij o poslovnih subjektih registriranih v Sloveniji, nudi tudi informacije o poslovnih subjektih ostalih držav bivše Jugoslavije, to pomeni informacije o subjektih iz  držav Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne Gore. Dodatno pa je s klikom na Bonitetna poročila mogoče dostopati do izčrpnih bonitetnih poročil za več kot 27 držav iz celega sveta.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja:

 1. Kje najdem podatke o plačilnih navadah podjetja v EBONITETE.SI?

Podatki o plačilnih navadah so na voljo v hitrem pregledu izbranega podjetja. Dodatno pa lahko s klikom na podzavihek Ocena preverite še plačilni indeks*.

*Izračun plačilnega indeksa temelji na podlagi zbranih računov iz naše interne podatkovne baze za zadnjih 12 mesecev. Plačilni indeks je le približek plačilne discipline subjekta glede na podatke, ki so v podatkovni bazi, saj zajemajo samo nam dostopne in posredovane plačilne navade in ne zajemajo vseh plačil računov, ki so bili izstavljeni subjektu.

 1. Ali so podatki o številu zaposlenih vidni v aplikaciji EBONITETE.SI?

Da, aplikacija EBONITETE.SI omogoča prikaz števila zaposlenih v posameznem poslovnem subjektu. Preveriti je mogoče tudi dodano vrednost na zaposlenega, povprečno mesečno plačo na zaposlenega in druge podatke.

 1. Kako pogosto se posodabljajo podatki v EBONITETE.SI?

Podatki v aplikaciji EBONITETE.SI so predmet rednega ažuriranja s strani naše družbe Prve bonitetne agencije. Določene podatke ažuriramo dnevno oziroma jih posodobimo v najkrajšem možnem času od prejema podatkov s strani AJPES, FURS in drugih organov ter registrov.

Pomen uporabe EBONITETE.SI

Podjetja lahko aplikacijo EBONITETE.SI izkoristijo za:

Preverbo bonitetnih ocen poslovnih partnerjev: Preverjanje bonitetnih ocen obstoječih in potencialnih partnerjev pripomore k zmanjšanju tveganja neplačil ter izboljšati odločitve o sklepanju poslov.

Preverbo konkurence: Podjetja lahko analizirajo konkurenco, preučijo njihovo kapitalsko strukturo, dejavnosti in druge podatke za boljše razumevanje tržnih razmer in pozicioniranja.

Povečanje zaupanja partnerjev in strank: Javna dostopnost podatkov v EBONITETE.SI podjetjem omogoča večjo preglednost, kar krepi zaupanje strank in poslovnih partnerjev.

Priporočamo branje:

Kako uporabiti EBONITETE.SI za raziskave in analize trga

EBONITETE.SI lahko uporabniki uporabijo za:

Analizo trga: Zbiranje in analiza podatkov v sklopu dostopa aplikacije EBONITETE.SI omogoča oblikovanje obsežnih tržnih analiz, razumevanje strukture trga in identifikacijo trendov.

Raziskavo posamezne industrije: Podatki iz registra lahko služijo kot osnova za raziskave in študije v določeni panogi ali industriji.

Izdelavo poslovnih strategij: Podatki iz Poslovnega registra so ključnega pomena pri izdelavi poslovnih strategij in načrtovanju rasti podjetij.

Ali je dostop do EBONITETE.SI brezplačen?

Dostop do osnovnih podatkov je na spletni strani s pomočjo hitrega iskalnika brezplačen in javno dostopen.

Za bolj podrobne in specifične informacije se lahko zahteva plačljiv dostop/naročnina aplikacije EBONITETE.SI ali zakup posamezne storitve, izdelane po meri (izčrpno bonitetno poročilo za slovenska in tuja podjetja, Certifikat finančne zanesljivosti, makroekonomske analize itd.).

certifikat-financne-zanesljivosti-ebonitetesi

Več o certifikatu finančne zanesljivosti si preberite:

Ali lahko dobim podatke o več podjetjih hkrati?

Da, aplikacija EBONITETE.SI omogoča iskanje in prikaz podatkov o več podjetjih hkrati. Uporabniki lahko izvajajo iskanje glede na vnos enega izmed atributov (naziv subjekta, davčna ali matična številka,…).

Ali lahko najdem zgodovino podjetja v EBONITETE.SI?

Da, v aplikaciji EBONITETE.SI je mogoče preveriti zgodovino sprememb vezanih na podatke o subjektih. Ti so npr. podatki o TRR, blokadah/deblokadah TRR, zastopnikih, družbenikih, narokih, nakazilih v tvegane države, FURS itd.

Te informacije omogočajo boljše razumevanje poslovnega razvoja izbranega poslovnega subjekta skozi čas.

Ali aplikacija EBONITETE.SI omogoča monitoring podjetij oziroma avtomatsko obveščanje o vseh spremembah na ravni poslovanja izbranega poslovnega partnerja?

Da, ena izmed prednosti aplikacije EBONITETE.SI je tudi ta, da v sklopu funkcionalnosti Dnevnega informatorja omogoča tudi monitoring podjetij. 

Priporočljivo branje: 

Vabljeni k ogledu prikaza funkcionalnosti Dnevnega informatorja, ki omogoča monitoring podjetij.

Kako do brezplačnega demo dostopa?

Brezplačno testiranje vam omogoča, da preizkusite in se seznanite z vsemi funkcionalnostmi naše edinstvene bonitetne aplikacije. Na podlagi izpolnjenega zahtevka vas bomo kontaktirali v najkrajšem možnem času in za vas v živo ali prek Microsoft Teams izvedli predstavitev aplikacije EBONITETE.

Kaj vključuje brezplačni demo in kako ga izkoristiti v polni meri?

Brezplačen demo preizkus oziroma promocijski ogled vam omogoča uporabo vseh osnovnih funkcij naše bonitetne aplikacije. Omejen je na vpogled poslovnih informacij največ 3 poslovnih subjektov v Sloveniji. Promocijski ogled je aktiven do deset dni od prve aktivacije.

Imate dodatna vprašanja? Odgovore preverite v Pogosto zastavljena vprašanja.

Ali lahko naročim plačljivo različico po izteku brezplačnega obdobja?

Da, po izteku brezplačnega obdobja imate možnost sklenitve letne naročnine, ki se lahko obračunava tudi na mesečni ravni.

Običajno lahko uporabnik izbere paket, ki ustreza njegovim željam in potrebam ali se dogovori za individualni paket. Več o paketih si preberite na povezavi Primerjava paketov

 

Povzetek/Zaključek:

 

Poslovni register Slovenije (pogovorno tudi register podjetij) pod okriljem AJPES zagotavlja podatke vseh poslovnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji. PRS se vodi z namenom zagotavljanja varnosti pravnega prometa, za statistične, davčne in raziskovalne namene ter za zagotavljanje podatkov drugim organom z enega mesta za izvajanje z zakonom določenih nalog.

Tekom prispevka smo opredelili razliko med Poslovnim registrom Slovenije in bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI, katero pogovorno enačimo z Zakladnico poslovnih informacij.

Kot bonitetna agencija poslovnim subjektom v Sloveniji nudimo inovativno bonitetno orodje EBONITETE.SI za preverbo bonitet slovenskih ter tujih podjetij (obvladovanje poslovnih tveganj), monitoring podjetij, iskanje novih poslovnih partnerstev idr. Vabljeni k raziskovanju vseh ostalih prednosti aplikacije EBONITETE.SI, ki je specializirana za prikaz poslovnih informacij za več kot 240.000 poslovnih subjektov v slovenskem in angleškem jeziku.

Paketi

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
12. julija, 2023