Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
28. oktobra, 2021
(5 ocene)
Ocena: 4.2

Plačilna nedisciplina v Sloveniji – vsi podatki na EBONITETE.SI

Plačilna nedisciplina v Sloveniji (in tujini) vpliva na likvidnost podjetij ➤ Za uspešen boj s plačilno nedisciplino uporabite EBONITETE.SI
Deli s prijatelji

Slaba plačilna disciplina oz. plačilna nedisciplina žal postaja vse pogostejša praksa v poslovnem svetu, zato bi ta tematika morala biti “stvar vzgoje” pri vsakem obstoječemu in bodočemu podjetniku. Če vas zanima plačilna nedisciplina v Sloveniji in tujini ter njen vpliv na likvidnost podjetij, vas vabimo k branju spodnjega prispevka.

Plačilna nedisciplina v Sloveniji in tujini ogroža likvidnost podjetij


Gospodarska kriza, povzročena s strani pandemije koronavirusa (Covid-19) v letu 2020, je za marsikatero podjetje pomenila veliki šok. Nekatera, že tako ranljiva podjetja s slabšo bonitetno oceno, so se, v času pojava Covid-19, še težje prebijala iz meseca v mesec. Likvidnost podjetij se je nedvomno zatresla in eden izmed razlogov je zagotovo tudi intenzivnejša plačilna nedisciplina.

placilna-nedisciplina-likvidnost-podjetij-ebonitetesi

Prepoznavanje tveganja neplačil s strani (plačilna nedisciplina) obstoječega ali potencialnega poslovnega partnerja je v sedanjih časih še toliko bolj pomembno. Obstaja več varoval, ki vam lahko pomagajo prepoznati in upravljati kreditno tveganje. V 2. delu zapisa vam bomo predstavili bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI (bonitete podjetij), s katero lahko kadarkoli preverite bonitetno oceno svojih poslovnih partnerjev in ostalih kazalnikov, ki pričajo o uspešnosti poslovanja.

Kaj je plačilna nedisciplina

Plačilna nedisciplina je pojav v poslovnem svetu in ga lahko pojmujemo kot zamujanje plačil ter neporavnanje obveznosti, ki jih ima podjetje do svojega upnika. V primeru, da je podjetje tisto, ki zamuja s plačilom neporavnanih obveznosti ali plačila nikoli ne izvede (t.i. neplačnik), le-to pojmujemo dolžnik.

Prav tako lahko plačilno nedisciplino označimo kot neupoštevanje dogovorjenih rokov plačila. Plačilna nedisciplina je tesno povezana s plačilno sposobnostjo podjetij oz. likvidnostjo podjetja.

Likvidnost namreč pomeni zmožnost podjetja, da v dogovorjenem času poravna vse svoje obveznosti. V kolikor govorimo o dolgoročni plačilni sposobnosti podjetja in dolgoročni zmožnosti poravnanja vseh obveznosti, to imenujemo solventnost.

Plačilna nedisciplina je pereč problem in na žalost vse pogostejši pojav v poslovni praksi v Sloveniji in tudi v tujini. Hkrati negativno vpliva na likvidnost podjetij in podjetjem povzroča nepopravljive finančne težave, kjer se nelikvidnost (nezmožnost kratkoročne plačilne sposobnosti) lahko prevesi celo v insolventnost (nezmožnost dolgoročne plačilne sposobnosti) in tudi v stečaj.

Zakaj je plačilna nedisciplina pereč problem in kako neposredno vpliva na likvidnost podjetja?

Plačilna nedisciplina je globoko zakoreninjena v poslovnem svetu. S tem, ko dolžniki plačila za izvedbo storitev in/ali dobavo blaga ne poravnajo v roku (ali plačila nikoli ne izvedejo), na drugi strani upniku povzročajo težave s finančnim upravljanje sredstev. Ko pride do takšnega pojava govorimo o plačilni nedisciplini. Posledično s tem, ko dolžnik ne poravna v roku ali nikoli ne poravna svojih obveznosti do upnika, to znatno vpliva na likvidnost istega upnika.  

Neplačniki v Sloveniji

Medtem ko je plačilna nedisciplina v določenih državah precej nizka, se pri nas še zmeraj borimo z ozaveščanjem o tem, da je poravnava obveznosti obveza vsakega podjetja in plačilna disciplina stvar vzgoje. V tujini se podjetja trudijo za ugled podjetja in s plačili ne zamujajo toliko, kot zamujajo pri nas.

placilna-nedisciplina-v-sloveniji-ebonitetetesi

Dodatna težava, ki nastane pri neplačnikih je ta, da prihaja do verige neplačnikov. Torej, tista podjetja, ki imajo dolžnike, se pogosto tudi sama spopadajo z neporavnanimi računi. Pri tem pa ne gre zanemariti dejstva, da tudi če neko podjetje ne prejme plačila s strani kupca (vloga upnika), slednjemu to ne daje nikakršne pravice, da samo ne bi poravnalo svojih obveznosti (vloga dolžnika) do svojih dobaviteljev.

Plačilna nedisciplina je pojav, ki ga je težko nadzorovati, čeprav je želja po zmanjšanju le-te izjemno velika. Naša zadnja raziskava, ki temelji na analizi zadnjih razpoložljivih bilančnih podatkov, kaže, da je v Sloveniji kapitalsko neustreznih kar 22.459 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Kapitalsko neustreznost je moč opredeliti tudi kot dolgoročno plačilno nesposobnost, kar posledično pomeni, da vsi predmetni subjekti, v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, izpolnjujejo kriterij domneve insolventnosti.

Glede na podatek, da je v Sloveniji aktivnih 127.524 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, za katere so bili vsaj enkrat objavljeni bilančni podatki, število 22.459 kapitalsko neustreznih dobi povsem novo dimenzijo.

Enostaven izračun namreč poda zaskrbljujočo statistiko, in sicer, da je kapitalska neustreznost zaznana pri skoraj 18% definiranih podjetij. Poenostavljeno rečeno to pomeni, da je dolgoročno plačilno nesposobno praktično vsako peto podjetje iz opredeljene populacije.

Čeprav na stopnjo plačilne nediscipline še zdaleč ne vpliva zgolj kapitalska struktura poslovnih subjektov, je zgoraj omenjen podatek v določeni meri vseeno nek začetni pokazatelj dolgoročne plačilne (ne)discipline v Sloveniji. Posledično naj služi kot opozorilo, da je dandanes bolj kot kadarkoli prej, preverba bonitete poslovnega partnerja prvo in pravo varovalo. Pravočasna preverba bonitete namreč občutno pripomore k zmanjšanju tveganja poslovanja.

Kako se zavarovati pred plačilno nedisciplino?

Že res, da vsak posel ščiti pogodbena obveznost, a le-ta ne daje zagotovila, da jo bo dolžnik zares izpolnil.

placilna-nedsiciplina-upravljanje-s-tveganji-ebonitetesi

V nadaljevanju z vami delimo nekaj ključnih nasvetov o tem, kako si zagotoviti, da bodo finančna tveganja minimalna. Podrobneje o samem upravljanju tveganj pa si preberite v zapisu Upravljanje s tveganji (obvladovanje tveganj).

Bonitetna ocena podjetja

Bonitetna ocena podjetja je skupek analize različnih kazalnikov, ki pričajo o (ne)uspešnem poslovanju določenega podjetja. V primeru dobre bonitetne ocene podjetja, govorimo o neke vrste zagotovilu, da gre pri preučevanem podjetju za finančno zanesljiv poslovni subjekt.

Bonitetna ocena je sinteza dveh elementov oz. dveh ocen, natančneje dinamične in statične ocene. Pri tem bilanca stanja in izkaz poslovnega izida veljata za vir izbranih finančnih kazalnikov, na podlagi katerih se izračuna “statični del” bonitetne ocene. Dodatno lahko več o izračunu bonitete preberete v prispevku Izračun bonitete podjetij [PRO bonitetna ocena] – EBONITETE.SI.

V kolikor želite preveriti najhitrejši indikator tveganja glede plačilne (ne)discipline lahko obstoječega ali bodočega poslovnega partnerja preverite tako, da v aplikaciji EBONITETE.SI poiščete oceno plačilnih navad oziroma plačilni indeks.

V aplikaciji vam je, poleg plačilnih navad, za vsakega obstoječega in bodočega poslovnega partnerja na voljo celovita bonitetna analiza poslovanja podjetja ter tudi funkcionalnost dnevnega informatorja, s pomočjo katere je mogoče izvajati monitoring podjetij.

Če vseeno ostaja dvom, se je dobro posluževati še preventivnih ukrepov, ki vam jih predstavljamo v naslednjem poglavju.

Odkup terjatev/prodaja terjatev in Zavarovanje terjatev

Za obvladovanje tveganj neplačila in izboljšanje likvidnosti je odkup terjatev priročna kratkoročna oblika financiranja. Medtem ko je zavarovanje terjatev priročna rešitev za podjetja, da zavaruje svoje terjatve v primeru ko njegov kupec ne poravna svojih obveznosti ali vmes postane insolventen. Priročna dolgoročna oblika financiranja je faktoring, o čemer bomo pisali v naslednjem poglavju.

Faktoring

Faktoring je dolgoročna oblika financiranja podjetja in omogoča financiranje vseh terjatev (1 ali več kupcev) ter se izvaja dlje časa (odvisno od sklenjene pogodbe s faktoring hišo). Faktoring oz. factoring poleg takojšnjega financiranja vključuje še storitvi preverbe bonitetne ocene in zavarovanje terjatev. Gre za celovito rešitev za obvladovanje tveganj neplačila.

V kolikor se v pravočasni fazi posla podjetje ne odloči za enega izmed zgoraj omenjenih ukrepov za zavarovanje pred plačilno nedisciplino, obstaja še storitev “izterjava terjatev”. Izvede jo lahko podjetje samo, ali to prepusti profesionalni družbi za unovčevanje terjatev – Prva finančna agencija. Prva finančna agencija uspešno izvaja izterjave terjatev doma in v tujini.

V kolikor vas zanimajo tudi druge tematike, vas vabimo k branju zapisa:

Če tudi vas podrobneje zanima plačilna nedisciplina v Sloveniji ter kako ta vpliva na likvidnost podjetja, nam to sporočite. Z veseljem vam podrobneje razkrijemo, kako se zavarovati pred plačilno nedisciplino oz. kako najti poslovne partnerje, ki jim je “bližje” vzorna plačilna disciplina.

 

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
16. avgusta, 2023