Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
10. oktobra, 2023
(4 ocene)
Ocena: 5

Kako poslujejo poslovni partnerji, zakaj redno preverjati poslovanje podjetja in kako poiskati nova partnerska podjetja?

Redna preverba poslovnih partnerjev (poslovanje podjetja) je bistvena, v kolikor skrbite za lastno likvidnost podjetja.
Deli s prijatelji

V kolikor vas zanima, kako poslujejo vaši poslovni partnerji, zakaj je potrebno redno preverjati poslovanje podjetja, s katerim vstopate v nov posel ter kako poiskati nove poslovne partnerje, vas vabimo k branju zapisa spodaj.

Poslovni partnerji: Kako dostopati do vseh poslovnih informacij na enem mestu?

Poslovni partnerji predstavljajo subjekte, s katerimi posamezno podjetje vstopa v nov posel. Podjetja bi se morala že v zgodnji fazi posla zavedati, da je izbira primernih poslovnih partnerjev izjemno pomembna. Glede na zapisano, izbira poslovnih partnerjev nikakor ne sme biti naključna, nepremišljena ali vezana izključno na “dobra” priporočila, ki se širijo znotraj poslovnega okolja. 

Poslovanje partnerja ima lahko izjemen vpliv na poslovanje lastnega podjetja. Vsled tega podjetjem priporočamo, da preverijo vse poslovne informacije, ki jim bodo v pomoč pri presoji finančne zanesljivosti njihovih poslovnih partnerjev.

poslovni-partnerji-vsi-podatki-na-enem-mestu-ebonitete.si

Bonitetna hiša, kakršna je tudi naša, s pomočjo bonitetnega orodja, razkriva številne podatke o posameznih podjetjih, kot so lastništvo, lastniške povezave (vse do ravni fizične osebe), zadolžitveni potencial, bonitetna ocena podjetja. Poleg omenjenih pa vsebuje še druge številne pomembne podatke, ki podajajo odgovore na vprašanja, povezana z uspešnostjo, zadolženostjo in plačilno sposobnostjo obstoječih ali novih poslovnih partnerjev.

V te namene smo razvili bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI, s pomočjo katere je mogoče v vsakem trenutku dostopati do kredibilnih izračunov bonitet partnerskih in konkurenčnih podjetij.

Pri razvoju je bilo naše osnovno vodilo predvsem to, da bi uporabnikom ponudili kredibilno, enostavno in hitro preverbo vseh poslovnih informacij na enem mestu, dodatno pa tudi možnost avtomatskega spremljanja poslovnih partnerjev.

Slednje lahko najlažje strnemo v besedno zvezo monitoring podjetij, ki ga nudimo v sklopu funkcionalnosti dnevnega informatorja. Omenjena funkcionalnost omogoča avtomatsko in redno obveščanje uporabnika o vseh spremembah na ravni poslovanja njegovih partnerjev kot tudi konkurenčnih podjetij.

Kot bonitetna hiša torej nudimo analitičen vpogled v bonitete podjetij v aplikaciji EBONITETE.SI, kjer poleg vpogleda v bonitetne ocene, nudimo dostop do vseh poslovnih informacij na enem mestu ter dodatno tudi možnost pridobitve izčrpnih bonitetnih poročil za slovenska in tuja podjetja.

Zakaj redno preverjati poslovanje podjetja oziroma t. i. boniteto poslovnega partnerja?

preverba-poslovnega-partnerja-bonitete-ebonitetesi

Poslovanje lastnega podjetja je odvisno od likvidnosti poslovnih partnerjev. To lahko enostavno razložimo na način, da je likvidnost lastnega podjetja odvisna od plačilne sposobnosti in plačilnih navad poslovnih partnerjev. V kolikor poslovni partner (v vlogi dolžnika) ne izvaja rednih obveznosti do upnika (ali plačil sploh ne izvaja), lahko to vodi v likvidnostne težave in nestabilnost denarnega toka.

Več o zamujanju s plačili in neplačilih smo pisali v prispevku z naslovom Plačilna nedisciplina v Sloveniji – vsi podatki na EBONITETE.SI

V najslabšem primeru pa podjetju zaradi finančne nezanesljivosti partnerskega podjetja grozi insolventnost podjetja, ki pomeni dolgoročno plačilno nesposobnost podjetja.

Zaradi tega bi preverba poslovanja podjetja moralo postati eno izmed najpomembnejših opravil, še preden podjetje vstopa v nov posel z obstoječim ali bodočim poslovnim partnerjem. S to potezo bi se podjetje prepričalo o tem, ali partner velja za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Vas zanima, kako vam lahko Certifikat finančne zanesljivosti pomaga pri izboljšanju ugleda v širšem poslovnem okolju? Vabljeni k branju prispevka Kaj je in kakšni so pogoji za Certifikat finančne zanesljivosti.

Kaj so podatki iz bilanc in zakaj so pomembni?

Podatki iz bilanc predstavljajo finančne podatke iz letnih poročil. Letna poročila in podatke iz letnih poročil morajo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah na AJPES predložiti prav vse gospodarske družbe. Letna poročila predložijo zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil pa za namene državne statistike.

Na tem mestu je potrebno omeniti, da se je Zakonsko predpisan rok za predložitev podatkov iz letnega poročila se iztekel, 31. 3. 2023. Kot bonitetna hiša smo nove finančne podatke (za poslovno leto 2022) v našo aplikacijo EBONITETE.SI (bonitete prijava) uvozili v prvi polovici maja 2023.

Zakaj bi podjetja morala redno objavljati nove finančne podatke?

Finančne podatke bi v obliki letnega poročila (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida), gospodarske družbe morala redno oddajati zato, ker je to odraz njihovega poslovanja; finančnega položaja in uspešnosti poslovanja.

Redna oddaja bilančnih podatkov služi kot pomoč pri sprejemanju odločitev različnim interesnim skupinam, povezanih s podjetjem (npr. posojilodajalci, lastniki, kupci, javnost). Z oddajo letnih poročil so tako nam kot tudi drugim bonitetnim hišam na razpolago vsi finančni podatki, s pomočjo katerih uporabnikom omogočamo izračun novih bonitetnih ocen.

Ne glede na to, da se približuje rok za predložitev letnih poročil, pa so našim uporabnikom zmeraj na voljo dnevno posodobljeni podatki o transakcijskih računih subjektov in njihovih morebitnih blokadah ter informacije o začetih ali končanih insolvenčnih postopkih, sodnih narokih, lastnikih, udeležbah v lastništvu…, skratka vsi podatki, s katerimi kot bonitetna hiša razpolagamo in niso odvisni od novih finančnih podatkov.

Poslovno partnerstvo: Kako ga vzpostaviti?

Poslovno partnerstvo lahko označimo kot dogovor med dvema ali več podjetji, ki se odločijo sodelovati pri poslovanju za doseganje skupnih ciljev. Takšno sodelovanje lahko vključuje delitev virov, kompetenc, tveganja in navsezadnje tudi dobička.

Namen poslovnih partnerstev je, da se izkoristi sinergija med podjetji, poveča konkurenčnost, razširi tržišče ali zmanjša stroške. Ob tem je za uspešno poslovno partnerstvo ključnega pomena, da so cilji, pričakovanja in odnosi med partnerji jasno opredeljeni in urejeni v pravnih okvirih.

Kateri so napotki za vzpostavitev poslovnega partnerstva?

Vzpostavljanje poslovnega partnerstva zahteva preudarno načrtovanje in izvajanje. Za vas smo pripravili napotke, ki vam bodo pomagali pri vzpostavitvi uspešnega poslovnega partnerstva.

Določitev ciljev in pričakovanj

Uvodoma je potrebno najprej opredeliti, kaj želite doseči s partnerstvom. Kakšni so vaši cilji in kako si predstavljate, da bo partnerstvo koristilo vam in vašemu partnerju?

Identifikacija primernih poslovnih partnerjev

Razmislite o podjetjih ali posameznikih, ki bi lahko bili primerni partnerji za uresničitev vaših ciljev. Iskanje partnerjev s podobnimi vrednotami, cilji in komplementarnimi kompetencami je običajno koristno. V naslednjem poglavju bomo pisali o tem, kako lahko dostopate do baze novih poslovnih partnerjev.

Gradnja poslovnih odnosov

Preden sklenete uradno poslovno partnerstvo, je pomembno vzpostaviti dobre odnose z morebitnimi partnerji. Svetujemo, da najprej sodelujete pri projektih manjšega obsega in na ta način preverite kompatibilnost s poslovnim partnerjem.

Priprava dokumentacije o pogodbenem sporazumu

Zatem, ko najdete primernega poslovnega partnerja, morate pripraviti uradni pogodbeni sporazum. Vsebuje naj podrobnosti o ciljih, obveznostih, pravicah in odgovornostih vsakega deležnika, pravilih delitve dobička ter drugih pomembnih vidikih partnerstva. Priporočljivo je, da se poslužite pravne pomoči, torej se posvetujete s pravnikom, da zagotovite, da je sporazum pravno veljaven in učinkovit.

Skrbno upravljajte partnerstvo

Ko je partnerstvo vzpostavljeno, je ključnega pomena, da ga skrbno upravljate. To vključuje redno komunikacijo s partnerji, spremljanje napredka, reševanje morebitnih težav in prilagajanje strategije glede na potrebe.

Zaupanje v poslu

Zaupanje je temeljni dejavnik uspešnega partnerstva. Skrbite za dosledno izpolnjevanje svojih obveznosti, pošteno ravnanje in odprto komunikacijo z vašimi partnerji.

Ocenjevanje partnerstva

Redno ocenjujte poslovno partnerstvo, da ugotovite, ali dosega vaše cilje in  pričakovanja. Če se poslovno partnerstvo ne izkaže kot uspešno, razmislite o spremembi strategije ali celo o prekinitvi partnerstva, če to ni več smiselno.

Vzpostavitev in vzdrževanje uspešnega poslovnega partnerstva zahteva čas, energijo in strokovno znanje. Pomembno je, da skrbno preučite svoje možnosti in zagotovite, da so vsi vidiki partnerstva jasno opredeljeni v pogodbi.

Kako z uporabo aplikacije EBONITETE.SI razširiti mrežo partnerskih podjetij?

Naša bonitetna aplikacija se ponaša z enostavnim in naprednim iskalnikom, ki omogoča hitro pridobitev točno določenega seznama primernih podjetij, katerega je mogoče filtrirati glede na dejavnost, (kohezijsko) regijo, status poslovnega subjekta itd.

sirjenje-mreze-poslovnih-partnerjev-ebonitetesi

Širjenje poslovne mreže je za uporabnike naše bonitetne aplikacije EBONITETE.SI izjemno enostavno, pridobljeni podatki pa ažurni in verodostojni. Več o poslovnih partnerjih (dobaviteljih in kupcih), si lahko preberete v zapisih:

 

Če tudi vas podrobneje zanima preverba poslovanja podjetij ter kako preverba bonitete poslovnih partnerjev vpliva na likvidnost vašega podjetja, nam to sporočite. Z veseljem vam podrobneje razkrijemo, kako skrbeti za lastno likvidnost, se zavarovati pred plačilno nedisciplino oziroma, kako najti (nove) poslovne partnerje z vzornimi plačilnimi navadami.

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
12. julija, 2023