Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI

Kdo smo?

Strokovnjaki za izračun kreditne sposobnosti poslovnih subjektov

Prva bonitetna agencija na trgu nastopa kot kredibilna bonitetna hiša, ki v skladu s svojim poslanstvom uporabnikom nudi najnaprednejše rešitve na področju izračuna bonitete subjekta.

V obliki lastne bonitetne aplikacije EBONITETE.SI svojim naročnikom nudimo unikatno programsko orodje, ki omogoča sodobno, natančno in uporabniku prijazno preverjanje bonitet oziroma celovit vpogled v bonitetne ocene podjetij in vseh drugih poslovnih subjektov tako za Slovenijo, regijo kot tudi za tujino.

Svojim naročnikom nudimo unikatno bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI, ki omogoča celovit vpogled v bonitetne ocene poslovnih subjektov v Sloveniji, regiji in tujini.

Obenem kot kredibilna bonitetna hiša stremimo h kontinuiranemu zagotavljanju zanesljivih, ažurnih in relevantnih poslovnih informacij za učinkovito sprejemanje poslovnih odločitev.

Analizo poslovanja subjektov želimo predati v roke vsake/-ga podjetnika/-ce, ki deluje na slovenskem trgu.

Preverite, kaj so naši partnerji povedali o naših storitvah.
Play Video

Naša vizija

Naša vizija ni le formalnost, ki se izgubi v napisanih besedah. Mi našo vizijo živimo.

Naša vizija je na trgu obstati kot zaupanja vredna bonitetna hiša, ki postaja prva in prava izbira naročnikov, ki iščejo kvalitetne, ažurne in zanesljive poslovne informacije, zbrane na enem mestu.

V sklopu naših storitev poleg bonitetne aplikacije EBONITETE.SI ponujamo tudi številne druge možnosti sodelovanja. Pri nas tako lahko naročite bonitetno poročilo za SLO in tuje subjekte, kot tudi izračun preliminarne bonitetne ocene. Najboljšim subjektov v Sloveniji ponujamo možnost pridobitve Certifikata finančne zanesljivosti, hkrati pa vsem subjektom omogočamo tudi možnost sodelovanja na področju masovnega odjema podatkov v treh oblikah: Spletni servis, API povezavo z našim sistemom ter Rešitev po meri (podatkovne baze).

Naše vrednote

Verodostojnost – ažurnost – kredibilnost

Zavedamo se, da se subjekti v poslovnem okolju vsakodnevno srečujejo s potencialnimi tveganji. Ključne vrednote naše družbe so zato v našem delovanju zasledovane prav v vsakem trenutku. Stremimo k točnosti in redni posodobitvi finančnih in drugih podatkov, s pomočjo katerih naši naročniki hitro, zanesljivo in kritično ocenijo stopnjo tveganja z obstoječim oziroma potencialnim poslovnim partnerjem.

Razvoj prve bonitetne agencije

Skrb za zmanjšanje tveganj v poslovnem okolju je naše vodstvo spremljala še preden smo s Prvo bonitetno agencijo uradno vstopili na trg kot bonitetna hiša.

K razvoju bonitetne aplikacije nas je spodbudila potreba po zmanjšanju kreditnega tveganja naše sestrske družbe, Prve finančne agencije, ki se primarno ukvarja s financiranjem podjetij in ponuja številne finančne storitve, med drugim tudi odkup terjatev in faktoring.

Leta 2013 je naša družba Prva bonitetna agencija postala organizirana bonitetna hiša. V istem letu smo lansirali edinstveno in uporabnikom prijazno bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI. Pogovorno jo imenujemo Zakladnica poslovnih informacij, saj bonitetna aplikacija resnično ponazarja moč podatkov, ki so zaupanja vredno, ažurno posodobljeni ter kredibilni in predstavljeni na enem mestu, zaradi česar je uporabniška izkušnja še boljša.

Razvoj naše edinstvene bonitetne aplikacije EBONITETE.SI temelji na razvoju lastne metodologije za izračun bonitetnih ocen poslovnih subjektov. Bistvo naše metodologije je, da statično in dinamično oceno uspešno združuje v celovito skupno bonitetno oceno, ki tudi finančno manj veščim uporabnikom na razumljiv način poda oceno tveganja poslovanja z izbranim poslovnim subjektom.

Primož Potočnik, operativni direktor

O metodologiji končne (kritične) določitve bonitetne ocene, je operativni direktor Primož Potočnik dejal:

»Ena od temeljnih značilnosti vsake resne bonitetne hiše je konstantno presojanje in validacija modela, na podlagi katerega ta določa bonitetne ocene, kot to določa tudi regulativa Basel II. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in kontinuiranega testiranja modela določitve bonitetne ocene poslovnih subjektov za pretekla leta po potrebi seveda nadgrajujemo svoj model ocenjevanja poslovnih subjektov. Še zlasti to velja v primeru pojava kakšnega novega vira oziroma novega segmenta podatkov o poslovnih subjektih, za katerega ocenimo, da bi lahko njegova vključitev še dodatno izboljšala naš model ocenjevanja.«

O skrbi za likvidnost podjetij in preverbi poslovanja obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev je poslovna direktorica Erika Prijatelj povedala:

»Likvidnost je ključna ne le za stabilnost podjetja, temveč tudi za dinamičnost poslovanja. Zato je bistveno, da se poslovni partnerji, tako potencialni kot obstoječi, temeljito preverijo. Pomembno je zavedanje, da posel še ni zaključen s podpisom pogodbe, ampak takrat, ko so izpolnjene vse obveznosti, vključno s plačili. Izbrati in spremljati zanesljive ter finančno stabilne partnerje, pomeni zavarovati lastno podjetje pred poslovnimi tveganji, kot tudi za ohranjanje kontinuitete in uspešnosti v poslovnem okolju.«

Erika Prijatelj, poslovna direktorica