Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI

NAŠE REFERENCE

Podjetja, ki nam zaupajo

V našem podjetju smo zelo ponosni na naše reference, saj predstavljajo temelj našega ugleda in zaupanja v poslovnem svetu. Odražajo našo zavezanost kakovosti, zanesljivosti in strokovnosti v vsakem koraku našega poslovanja. Ponosni smo na naše dosedanje dosežke in uspešne projekte, ki predstavljajo potrditev naših sposobnosti in predanosti strankam. Skrbimo za vzdrževanje visokih standardov in gradimo našo prihodnost na temeljih preteklih uspehov, saj verjamemo, da so naše reference ključnega pomena pri oblikovanju trajnostnih poslovnih odnosov in pri ustvarjanju novih priložnosti v prihodnosti.

Tomaž Božič
Direktor, FRAMBO, d.o.o.

Biti imetnik Certifikata finančne zanesljivosti ima za nas velik pomen. Gre za priznanje, ki potrjuje, da poslujemo uspešno in zanesljivo, pri čemer stremimo h konstantnemu razvoju in rasti podjetja. Ob tem se je treba zavedati, da je poslovno okolje prežeto s tveganji in to, da lahko našo finančno zanesljivost zagotovimo v odnosu do lastnih partnerjev, kar potrjuje že prejem omenjenega certifikata, je za nas izjemno pomembno. Že vse od ustanovitve se namreč trudimo biti pošten in verodostojen poslovni partner, kar pričakujemo tudi od lastnih kupcev. Temelje kakovosti gradimo že vse od ustanovitve in prejem Certifikata finančne zanesljivosti za nas pomeni dodatno motivacijo, ki nas bo vodila k dosegu še višjih ciljev odličnosti, kakovosti in zanesljivosti. Veseli nas, da smo s prejemom Certifikata finančne zanesljivosti tudi mi del elitne skupine, ki predstavlja le 8,75 % od celotne populacije gospodarskih subjektov v Sloveniji.

Alen Hodnik
Direktor, Javne Službe Ptuj

Družba Javne službe Ptuj je v letu 2019 s strani Prve bonitetne agencije d.o.o. prvič prejela certifikat finančne zanesljivosti gospodarskega subjekta. Certifikat finančne zanesljivosti prejme gospodarski subjekt, katerega poslovanje in premoženjsko finančno stanje, po strokovnih kriterijih za dodelitev certifikata, kažeta na njegovo nadpovprečno uspešnost in finančno zanesljivost. V prejetem certifikatu pa vidim še drugo, prav tako zelo pomembno noto. Gre za krepitev zaupanja do vseh tistih, ki z nami vstopajo v kakršnakoli razmerja. Menim, da je prav zaupanje v današnjem času v vseh ozirih eden izmed pomembnejših elementov za trajnosten razvoj tako gospodarskih družb kot okolja, v katerih delujejo.

Janez Rihter
Direktor, RIHTER d.o.o.

S trdnim in zanesljivim vodstvom, inovativnimi rešitvami ter trajnostnim pristopom je podjetje Rihter montažne gradnje postalo sinonim uspešnega podjetja v leseni montažni gradnji, hkrati pa ohranjamo visoko stopnjo finančne stabilnosti, kar je ključno za dolgoročno uspešno poslovanje podjetja. Certifikat finančne zanesljivosti, ki smo ga prejeli s strani Prve bonitetne agencije predstavlja ključno priznanje in potrditev te stabilnosti ter odgovornega poslovanja. Certifikat izkazuje naše sposobnosti obvladovanja finančnih tveganj in vzdrževanja stabilnosti v dinamičnem poslovnem okolju ter krepi ugled našega podjetja v poslovnem svetu. S tem se povečuje zaupanje tako obstoječih kot tudi potencialnih strank ter nas postavlja v boljši položaj pri pridobivanju poslovnih priložnosti in projektov.

Igor Jakovljević
Generalni direktor DPD Slovenija

Za nas je izrednega pomena, da naši uporabniki, stranke in dobavitelji v nas prepoznajo zanesljivega partnerja, ki obveznosti poravna v valutnem roku, ki nima blokad na transakcijskih računih, ki ni davčni dolžnik in ki redno in tekoče poravna obveznosti do svojih zaposlenih.

Veseli in ponosni smo, da so to opazili tudi v Prvi bonitetni agenciji, ki nam je podelila Certifikat finančne zanesljivosti. Pridobitev certifikata za nas pomeni, da se naš trud in delo opazi tudi navzven, da posedujemo določene spretnosti in znanja. Prepričani smo, da je tudi ta certifikat nekaj kar nam daje veliko konkurenčno prednost. Certifikat pa zagotovo pripomore tudi k ohranjanju dobrega ugleda na trgu.

Pošljite povpraševanje

Želim preveriti, ali je naš poslovni subjekt upravičen do prejema Certifikata finančne zanesljivosti

Želim preveriti pakete!

Zakaj izbrati EBONITETE.SI 

Prednosti aplikacije

Ocena tveganja poslovnega partnerja

Hitra in enostavna preverba poslovnih ter ostalih informacij v napredni bonitetni aplikaciji EBONITETE.SI, ki vam bodo podale odgovore na številna vprašanja povezana z uspešnostjo, zadolženostjo in plačilno sposobnostjo vaših poslovnih partnerjev.

Zanima me več

Aplikacija EBONITETE.SI omogoča vpogled v:

  • bonitetne ocene poslovnih subjektov,
  • finančne podatke poslovnih subjektov,
  • blokade TRR, tožbe in davčne neplačnike,
  • plačilne navade poslovnih subjektov.

Dnevni informator za monitoring subjektov

Funkcionalnost dnevnega informatorja omogoča avtomatsko in dnevno obveščanje o vseh spremembah na ravni poslovanja izbranih poslovnih subjektov. Poteka na način, da uporabnik aplikacije EBONITETE.SI prejme e-sporočilo vsakič, ko je zaznana sprememba na ravni poslovanja in delovanja izbranega subjekta.

Zanima me več

Dnevni informator je del večjega koncepta, ki ga v gospodarstvu poznamo pod pojmom monitoring podjetij. Ta omogoča, da uporabnik v vsakem trenutku presoja o tem, ali je izbran poslovni partner prepoznan kot finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Orodje za izboljšanje likvidnosti

Likvidnost podjetja predstavlja njegovo kratkoročno plačilno sposobnost. T.i. likvidnost oziroma kratkoročna plačilna sposobnost pomeni zmožnost poravnave vseh obveznosti v določenem časovnem obdobju.

Zanima me več

Aplikacija EBONITETE.SI nudi vpogled v stanje likvidnosti poslovnih subjektov, pri čemer ta predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov za izračun bonitetne ocene.

Enostavna uporaba aplikacije

Uporabniški grafični vmesnik aplikacije EBONITETE.SI je zasnovan s strani naših strokovnjakov, katerih namen je bil, da ta predstavlja bonitetno orodje, ki ga lahko uporabljajo tudi tisti uporabniki, ki nimajo predhodnega računovodskega znanja.

Zanima me več

Napredni grafični vmesnik je osnova za dobro uporabniško izkušnjo, kar aplikacija EBONITETE.SI odraža na poti do vpogleda v poslovanje več kot 240.000 poslovnih subjekov v Sloveniji.

Plačilni indeks

V aplikaciji EBONITETE.SI spremljamo plačilne navade poslovnih subjektov v Sloveniji na podlagi sistema poročanja s strani njihovih poslovnih partnerjev. Prejete podatke uporabimo za edinstven izračun plačilnega indeksa.

Zanima me več

Plačilni indeks razkriva plačilne navade poslovnih subjektov v Sloveniji. Hitra preverba plačilnega indeksa omogoča oceno o tem, v kolikšnem času je možno pričakovati plačilo s strani izbranega poslovnega partnerja.

Poiščite nove poslovne partnerje

Aplikacija EBONITETE.SI se ponaša z naprednim iskalnikom, v sklopu katerega uporabnik dostopa do novih potencialnih strank in širi mrežo poslovnih partnerjev.

Zanima me več

Z uporabo enostavnega in naprednega iskalnika v sklopu aplikacije EBONITETE.SI, je možno pridobiti točno določen seznam poslovnih subjektov, katerega po želji filtrira glede na dejavnost, (kohezijsko) regijo, status poslovnega subjekta idr.