Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
10. avgusta, 2021
(40 ocene)
Ocena: 2.05

Bonitetna analiza poslovanja podjetja z aplikacijo EBONITETE.SI

Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila.
Deli s prijatelji

Vas zanima bonitetna analiza poslovanja podjetja, ki temelji na zanesljivih poslovnih informacijah?

Bonitetna analiza poslovanja podjetja in preverba “zdravja” lastnega podjetja s pomočjo aplikacije EBONITETE.SI

V tokratnem prispevku vam bomo predstavili uvod v bonitetne ocene oz. bonitete podjetij, zakaj jih je potrebno preveriti preden stopite v posel z novim poslovnim partnerjem in zakaj je ažurnost bonitetne ocene ključnega pomena pri analitičnem postopku, poznanem pod nazivom “bonitetna analiza poslovanja podjetja“.

Prispevek je napisan na podlagi intervjuja za časnik Delo, izvedenim s Primožem Potočnikom, vodjem prodaje v Prvi bonitetni agenciji.

Bonitetna analiza poslovanja podjetja temelji na podatkih iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter predstavlja osnovo za kvalitetno upravljanje tveganja neplačila.


Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta podatka (osnovna in obvezna računovodska izkaza), ki ju mora podjetje po zakonu enkrat letno predložiti na AJPES. Ob tem je potrebno omeniti, da sta
bilanca stanja in izkaz poslovnega izida ključna za zagotavljanje vhodnih podatkov pri ocenjevanju tveganja podjetja (bonitetna analiza poslovanja podjetja), kar sicer poznamo tudi pod terminom določanje bonitetne ocene.

Če vas zanima več o splošni temi “upravljanje tveganja in obvladovanje tveganja”, vam bo prispevek Upravljanje s tveganji podal odgovore na vaša vprašanja.

Bonitetna analiza poslovanja podjetja s pomočjo aplikacije EBONITETE.SI

Tveganje neplačila je pereč problem v poslovnem svetu. Lahko celo trdimo, da se je tveganju neplačila pri poslovanju s kupci nemogoče popolnoma izogniti. V Prvi bonitetni agenciji menimo, da se predmetnemu tveganju lahko izognemo delno, vsekakor pa ne v celoti. Tveganje neplačila je mogoče omejiti z ukrepi natančne presoje obstoječih in predvsem potencialnih poslovnih partnerjev, pri čemer pa morajo ukrepi biti sprejeti v zgodnji fazi novega posla.

»V nepredvidljivih ekonomskih razmerah je ključnega pomena ohranitev zanesljivega neprekinjenega toka dobav surovin in materiala (zaloge), s katerimi je neposredno pogojena lastna prodaja,« pojasnjuje Primož Potočnik, vodja prodaje v Prvi bonitetni agenciji. 

In dodaja, da informacija o boniteti dobavitelja utegne bistveno izboljšati izhodiščni položaj sprejetja ukrepov, a le v primeru, če je ta informacija pridobljena pravočasno. Ukrepi v primeru zaznanih težav z dobaviteljem(i) so lahko sledeči: spremenjen način financiranja dobav ali v končni fazi tudi pravočasno iskanje alternativnih dobavnih poti oz. novih dobaviteljev.

Da kupci precizno spremljajo in skrbijo za svoje dobavitelje, postaja v zadnjem času vse bolj ustaljena praksa. To lahko povežemo s tem, da lahko izpad dobav povzroči škodo nepredstavljivih razsežnosti. Pri tem je potrebno v obzir vzeti dejstvo, da je izjemno pomembna tudi bonitetna ocena lastnega podjetja, pridobljena s strani neodvisne bonitetne hiše, ki potrjuje in zagotavlja natančne podatke finančne zanesljivosti podjetja kot kupca, dobavitelja ali posojilojemalca. 

Več o tem si preberite v prispevku Kdo so vaši dobavitelji in kupci.

Bonitetna analiza poslovanja podjetja v aplikaciji EBONITETE.SI

V Prvi bonitetni agenciji smo razvili lastno spletno bonitetno aplikacijo EBONITETE.SI, da bi lahko svojim strankam omogočili vpogled v preverjanje bonitet poslovnih partnerjev doma in v tujini. Poleg tega izdelujemo tudi izčrpna bonitetna poročila za slovenska in tuja podjetja.

»Z aplikacijo, ki jo kontinuirano nadgrajujemo, nam je uspelo v enotni bonitetni oceni podjetja podati kvaliteten zbir številnih finančnih in nefinančnih parametrov, ki posamezno podjetje umeščajo v določen razred stopnje tveganja pri poslovanju z njim. Posledično je bonitetna ocena podjetja nedvoumna in uporabniku prijazna, kar pomeni, da je razumljiva tudi tistim, ki nimajo poglobljenih finančnih znanj«, pojasni Potočnik dodano vrednost aplikacije EBONITETE.SI.

Bonitetna ocena preverjena v aplikaciji EBONITETE.SI je predstavljena na način, ki je razumljiv vsem, tudi tistim, ki poglobljenega znanja o bonitetah podjetja nimajo.

Spletna aplikacija ni nastala po naključju. K razvoju nas je spodbudilo dejstvo, da je potrebno zmanjšati tveganja poslovanja naše sestrske družbe, Prve finančne agencije, ki se primarno ukvarja s financiranjem podjetij in ponuja številne finančne storitve, med drugim tudi odkup terjatev in faktoring.

Poleg omenjenih storitev, ponuja Prva finančna agencija še to storitev: kompenzacija (pobot terjatev).

Našo osredotočenost k cilju, zanesljivost in natančnost podatkov bonitetne aplikacije so prepoznali tudi številni naročniki; uspešna slovenska podjetja, banke in finančne institucije ter tudi subjekti javnega značaja, vključno z razvojnimi skladi oz. ti. “Razpisniki” (Slovenski regionalni razvojni sklad, ministrstvo za gospodarski razvoj, Eko sklad itd.), ki upoštevajo bonitetne ocene določene v aplikaciji EBONITETE.SI.

Ažurnost bonitetne ocene

Bistvo bonitetne ocene je njena ažurnost. Podatki, ki vplivajo na oceno poslovnih subjektov (blokade, tožbe, davčni dolg, plačilni indeks…) se vsakodnevno spreminjajo, zaradi česar se tudi podatki v bonitetni aplikaciji EBONITETE.SI posodabljajo dnevno. S posodabljanjem podatkov se kontinuirano posodablja skupna bonitetna ocena posameznih poslovnih subjektov, kar posledično pomeni, da je uporabnikom zmeraj na voljo tudi ažurna in celovita bonitetna analiza poslovanja podjetja.

Funkcionalnosti aplikacije EBONITETE.SI za bonitetno analizo poslovanja podjetja


DNEVNI INFORMATOR: je funkcionalnost, ki vam v aplikaciji omogoča monitoring podjetij oziroma nastavitev spremljanja podatkov izbranih partnerjev, o spremembah katerih boste dnevno avtomatsko obveščeni.

Koriščenje bonitetne aplikacije bo uporabniku vsekakor doprineslo sodobno, natančno in prijazno uporabniško izkušnjo, z možnostjo preverjanja bonitet poslovnih partnerjev za Slovenijo in tujino. S pridobljenimi informacijami bo poslovnež lažje vstopil v nov posel in dodobra omejil tveganje neplačila. Bonitetna analiza poslovanja podjetja naj bo vaša prva misel ko boste vstopili v posel z novim poslovnim partnerjem.

Aplikacijo lahko sedaj preizkusite brezplačno, zato vas vabimo, da stopite v stik z nami.

V kolikor vas zanima več o tem, zakaj je pomembno preveriti poslovnega partnerja pred vstopom v posel, vas vabimo k branju zapisa Kako poslujejo poslovni partnerji, zakaj redno preverjati poslovanje podjetja in kako poiskati nova partnerska podjetja.  V zapisu Kaj so bonitete & zakaj je pomemben izračun bonitete pa lahko poleg tematike “bonitete podjetij”, raziskujete tudi tematiko o bonitetah zaposlenih.

V kolikor vas zanimajo tudi druge tematike, vas vabimo k branju zapisa:

Vir: povzeto po intervjuju za časnik Delo, ki je bil opravljen z vodjo prodaje v Prvi bonitetni agenciji, Primožem Potočnikom.


Če želite zmanjšati tveganje svojega poslovanja in vas zanima zanesljiva bonitetna analiza poslovanja podjetja, potem ste na pravem mestu. Z veseljem smo vam na voljo za vsa vprašanja.

 

Oceni članek

Ocena: 5 / 5. 1

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
12. julija, 2023