Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI

PREVERITE POSLOVANJE VAŠIH POSLOVNIH PARTNERJEV

Ocena tveganja poslovnega partnerja

V aplikaciji EBONITETE.SI nudimo vpogled v bilanco stanja in izkaz poslovnega izida vseh subjektov v Sloveniji. Nadaljnje omogočamo izračun bonitetne ocene, ki je skupek vseh razpoložljivih podatkov o subjektu. 

Vpogled v bonitetno oceno subjekta uporabniku omogoča oceno tveganja poslovanja s potencialnim ali obstoječim poslovnim partnerjem. Redno posodobljeni in kredibilni podatki predstavljajo osnovo za končno oceno o tem, ali potencialni oziroma obstoječi poslovni partner velja za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Želite dostopati do pomembnih podatkov vaših poslovnih partnerjev? 
Preizkusite aplikacijo in dostopajte do vseh poslovnih informacij na enem mestu!

Aplikacija EBONITETE.SI je prva in edina v slovenskem gospodarskem prostoru, kjer je možno v vsakem trenutku pridobiti:

podatke o imetju transakcijskih računov v tujini

podatke o načinu zastopanja pravnih oseb

podatke o prijavah terjatev vsakega subjekta v insolvenčnih postopkih drugih oseb

vpogled v višino zadolžitvenega potenciala subjektov

vpogled v povzetke revizijskih mnenj o subjektih

podatke o zgodovini neporavanja davčnih obveznosti in nepredlaganja REK obrazcev za posamezne davčne zavezance

analizo po kompleksnih metodah in finančnih modelih, kot so Altmanov model, Kraliček in diskriminantna analiza

Vas skrbijo poslovne povezave in vaša integriteta? 
Preizkusite aplikacijo EBONITETE.SI in zmanjšajte tveganje lastnega poslovanja!

Verodostojni in kredibilni podatki podajajo odgovore na številna ključna vprašanja, s katerimi je pogojena odločitev o sodelovanju z izbranim poslovnim partnerjem ob še sprejemljivi stopnji tveganja.

V aplikaciji dostopajte do odgovorov na vprašanja:

Kako uspešno posluje obstoječ oziroma potencialen poslovni partner? Ali je plačilno sposoben?

Ali poslovni subjekt posluje brez TRR računa? Ima TRR račun odprt v tujini?

Kdo in na kašen način zastopa poslovni subjekt?

Je poslovni subjekt davčni dolžnik? Je bil pred kratkim davčni dolžnik?

Ali je poslovni subjekt, s katerim poslujemo, preveč zadolžen?

Kolikšen je zadolžitveni potencial (kreditni limit) poslovnega subjekta?

Kako učinkovito upravlja s terjatvami, zalogami in obveznostmi?

Koliko premoženja lahko poslovni subjekt izgubi zaradi stečaja drugih oseb?

Kako pogosto se posodablja bonitetna ocena poslovnega subjekta?

POGLEJTE AKTUALNE PODATKE SUBJEKTOV

Dnevni informator za monitoring subjektov

Prepoznavanje, obvladovanje in zmanjšanje tveganja na ravni poslovanja je ključno, v kolikor poslovni subjekt stremi k uspešnemu poslovanju tudi v prihodnje. Dnevni informator predstavlja edinstveno funkcionalnost, ki v sklopu monitoringa subjektov omogoča redno e-obveščanje o spremembah na ravni poslovanja in delovanja poslovnega subjekta.

Prvi korak k učinkovitemu obvladovanju tveganj pri poslovanju s potencialnimi oziroma obstoječimi poslovnimi partnerji, je uporaba aplikacije EBONITETE.SI na način, da si uporabnik kreira lasten portfelj poslovnih partnerjev in aktivira vse t. i. poslovne dogodke (ključne spremembe na ravni poslovanja poslovanja subjekta), o katerih želi biti v povezavi z izbranimi subjekti obveščen na dnevni ravni.

Dnevni informator omogoča avtomatsko obveščanje na ravni poslovanja izbranega subjekta o več kot 20. poslovnih dogodkih:

Blokade bančnih računov do 5 dni

Blokade bančnih računov do 30 dni

Blokade bančnih računov nad 30 dni

Deblokade bančnih računov

Sodni naroki

Začeti in končani insolvenčni postopki, roki za prijavo terjatev

Domneva insolventnosti

Spremembe v poslovnem registru (sprememba naziva, naslova, dejavnosti, SKIS, zastopnikov, lastnikov, nadzornih svetov, nastop zavezanosti za DDV)

Ostale spremembe (odločanja o izbrisu, izbrisi subjektov, statusna preoblikovanja, odvzeta zavezanost za DDV -missing traderji)

Tvegane države

FURS neplačniki

Sprememba bonitetne ocene

Dodani finančni podatki za zadnje poslovno leto

Procesna dejanja v insolvenčnih postopkih

Sklici skupščin

Obremenitve poslovnih deležev

Poslovne novice

SEONet

Črni seznam

Udeležbe v drugih subjektih

Objave po ZGD-1

Z lastnim naborom poslovnih subjektov in podatkov, je uporabnik vselej obveščen o ključnih dogodkih in spremembah podatkov povezanih z izbranim naborom poslovnih subejktov.

Pravočasna obveščenost o spremembah na ravni poslovanja in delovanja poslovnih subjektov je ključna za sprejemanje odločitev, katera vodijo v minimizacijo poslovnih tveganj.

Rešitev je enostavna – poznavanje koncepta monitoringa subjektov, v sklopu katerega je dnevni informator napredna, predvsem pa za uporabnike edinstvena funkcionalnost, ki pripomore k obvladovanju poslovnih tveganj.

Vzorec dnevnega informatorja

PREVERITE LIKVIDNOST POSLOVNIH PARTNERJEV

Orodje za izboljšanje likvidnosti

Negotove gospodarske razmere botrujejo k temu, da si bolj kot kadarkoli prej, poslovni subjekti močno prizadevajo za uspešnost poslovanja in nemoteno likvidnost. Dobro poslovanje podjetij ni zagotovilo, da se ta ne spopadajo z ohranjanjem likvidnosti.

Ne glede na to, da subjekti poslujejo s kupci, ki finančne obveznosti redno izpolnjujejo, tj. zapadle obveznosti poravnajo v dogovorjenem roku, se subjekti spopadajo z negativnimi učinki dogovorjenih dolgih plačilnih rokov. Plačilni roki so lahko različno dolgi in lahko v praksi segajo tudi do 90, 120 ali celo več dni, kar lahko na strani dobavitelja povzroči likvidnostni primanjkljaj.

Poleg lastnega dobrega poslovanja, sta denarni tok in likvidnost subjekta (v vlogi dobavitelja) odvisna tudi od plačnikove likvidnosti (v vlogi kupca).

Zmanjšajte tveganje lastnega poslovanja in preverite likvidnost potencialnih in obstoječih poslovnih partnerjev.
PREVERITE LIKVIDNOST POSLOVNIH PARTNERJEV

Enostavna uporaba aplikacije

Aplikacija EBONITETE.SI predstavlja alternativo več programskim orodjem in razdrobljenim podatkovnim bazam, saj nudi celovit vpogled v poslovanje več kot 240.000 poslovnih subjektov. Je uporabniku prijazna, hkrati pa edina, v kateri so vse poslovne informacije zbrane na enem mestu.

Posebnost aplikacije je napredni grafični uporabniški vmesnik, zaradi česar je uporaba aplikacije zasnovana na način, da je razumljiva prav vsem in ne le uporabnikom, ki že posedujejo poglobljeno računovodsko znanje.

Uporabnikova pot je v naprednem uporabniškem vmesniku aplikacije EBONITETE.SI zasnovana tako, da si lahko le v nekaj trenutkih ustvari jasno sliko poslovanja o izbranem poslovnem partnerju..

Preizkusite sodobno in uporabniku prijazno bonitetno aplikacijo, ki nudi popoln vpogled v poslovanje več kot 240.000 poslovnih subjektov.

PREVERITE LIKVIDNOST POSLOVNIH PARTNERJEV

Plačilni indeks

Plačilni indeks je del večjega internega koncepta, ki omogoča, da lahko vsak subjekt v Sloveniji postane del mreže poročevalcev in aktivno sodeluje pri oblikovanju sistema plačilnih navad v slovenskem poslovnem okolju.

Aktivno sodelujte pri oblikovanju transparentnosti finančnih podatkov v slovenskem poslovnem okolju

PREVERITE LIKVIDNOST POSLOVNIH PARTNERJEV

Poiščite nove poslovne partnerje

Poslovno partnerstvo predstavlja dogovor med dvema ali več subjekti, ki vstopajo v posel z željo po doseganju zastavljenih ciljev.

Namen povezovanja med subjekti je predvsem ta, da se koristita sinergija in potencial med subjekti, poveča se konkurenčnost, razširi tržišče ter zmanjša stroške poslovanja.

O poslovnem partnerstvu lahko govorimo šele, ko subjekti najdejo primerne potencialne poslovne partnerje, kar zagotovo ni lahka naloga.

Poti do novih poslovnih partnerjev je več, pri čemer zagotavljamo, da je pot, ki zajema uporabo aplikacije EBONITETE.SI, resnično enostavna, hitra in uporabniku prijazna.

Preizkusite aplikacijo EBONITETE.SI za dostop do novih poslovnih partnerjev.

RAZPISI

Se prijavljate na razpis?

Nekateri slovenski razpisniki, vključno z različnimi podjetniškimi skladi, zahtevajo upoštevanje naše bonitetne ocene kot enega od obveznih pogojev za prijavo na njihove razpise.

To pomeni, da mora podjetje, ki se želi potegovati za sredstva ali druge oblike podpore prek teh razpisov, imeti ustrezno bonitetno oceno. Ta ocena igra ključno vlogo pri odločitvi o izboru prejemnikov sredstev in zagotavlja transparentnost in zanesljivost postopka izbire.

Zato je nujno, da podjetja redno spremljajo in izboljšujejo svojo bonitetno oceno, če želijo izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo ti razpisi.

NEOMEJEN DOSTOP
Uporaba aplikacije kjerkoli, kadarkoli!
Zgradite novo bazo strank, poiščite nove dobavitelje, preverite poslovanje vaših partnerjev, …