Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI

Pravna obvestila

SPLOŠNO 


Vsi podatki, besedila, informacije, grafični prikazi in metodologije, ki tvorijo celotno vsebino spletne aplikacije EBONITETE.SI, so last oziroma avtorstvo družbe Prva bonitetna agencija, d.o.o.. Kakršnokoli nepooblaščeno spreminjanje, predvajanje, razpečevanje, objavljanje ali reproduciranje spletne aplikacije EBONITETE.SI ali njenih delov je strogo prepovedano. Prva bonitetna agencija, d.o.o., ima pravico tako do sprememb, kakor tudi do ukinitve ponujenih produktov, do spremembe spletne aplikacije EBONITETE.SI ter do začasne ali stalne ukinitve spletne aplikacije EBONITETE.SI.

Spletna aplikacija EBONITETE.SI je praviloma dostopna za uporabo 24 ur na dan ter vse dni v tednu. Zaradi rednega vzdrževanja ali zamenjave opreme si Prva bonitetna agencija, d.o.o., pridržuje pravico do krajših ali daljših zaustavitev dostopa do EBONITETE.SI, praviloma le ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.

Ob sumu zlorabe uporabniškega imena in gesla ima Prva bonitetna agencija, d.o.o., pravico omejiti ali prekiniti uporabo EBONITETE.SI za posamezno uporabniško ime in geslo.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA UPORABO PODATKOV


Kljub dejstvu, da Prva bonitetna agencija, d.o.o., verjame, da so vsi podatki v spletni aplikaciji EBONITETE.SI kvalitetni, ne jamči za točnost, popolnost, ažurnost, kakovost ali celovitost podatkov in drugih vsebin, ki se objavljajo na spletni aplikaciji EBONITETE.SI. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi izhajale iz uporabe podatkov iz spletne aplikacije EBONITETE.SI ali iz uporabne prikazane bonitetne ocene poslovnih subjektov. Ponudnik ni v nobenem primeru odgovoren za neposredno, posredno, posebno ali kakršnokoli drugo škodo (npr.: všteta je škoda brez omejitve, zaradi izgube poslovnega dobička, zaradi prekinitve poslovanja, zaradi začetek poslovanja ali zaradi izgube poslovnih informacij, ipd.), ki bi je utrpel uporabnik ob oziroma zaradi uporabe podatkov in drugih vsebin, ki se objavljajo na spletni strani oziroma spletni aplikaciji EBONITETE.SI.

V okviru spletne aplikacije EBONITETE.SI se za poslovne subjekte prikazuje tudi bonitetna ocena, ki se izračuna z določenimi matematičnimi izračuni podatkov iz bilanc poslovnih subjektov ter drugih dostopnih podatkovnih baz. Bonitetna ocena je zgolj orientacijske narave, ponudnik ne jamči za njeno pravilnost in uporabnost ter ne prevzema nikakršne posredne ali neposredne odškodninske odgovornosti, ki bi nastala zaradi njene uporabe.

Ponudnik ne jamči za celovitost, točnost in ažurnost objavljenih podatkov o prijavah v insolvenčnih postopkih ter ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.