Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
16. maja, 2024
(5 ocene)
Ocena: 5

Kaj je in kakšni so pogoji za Certifikat finančne zanesljivosti

Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji.
Deli s prijatelji

V dobi pospešene digitalizacije so se dodatno povečale potrebe po certificiranju tako posameznikov kot tudi podjetij. V tem zapisu vam želimo do potankosti predstaviti Certifikat finančne zanesljivosti, naše Prve bonitetne agencije, d.o.o., kjer si poleg poglavitne dejavnosti prizadevamo, da naš lastno razvit model, ki temelji na bilančnih podatkih in drugih javno dostopnih poslovnih informacij, v izbor zajame le tiste subjekte, za katere velja zanemarljiva oziroma praktično nična stopnja verjetnosti, da bi pri njih v obdobja enega do dveh let prišlo do nastopa znakov slabitve plačilnih sposobnosti. Več o tem v zapisu spodaj.

Kaj predstavlja certifikat kot listina?

Še preden se poglobimo v predstavitev našega Certifikata finančne zanesljivosti, želimo na splošno predstaviti, kaj predstavlja certifikat kot listina, v nadaljevanju pa tudi, kakšna je njegova uradna definicija in zakaj so certifikati pomembni v poslovnem okolju.

certifikat-financne-zanesljivosti-ebonitetesi

Certifikat kot takšen velja za listino, s katero se zagotovi, da so prejemniki (fizične ali poslovne osebe) zadostile pogojem za prejetje specifičnega certifikata, s katerim izkazujejo neko znanje, dosežek, kakovost, zanesljivost itd.

Kakšna je definicija certifikata?

Uradna definicija pravi, da je certifikat listina, s katero se kaj potrjuje. Torej potrdilo, spričevalo kot so: lastninski certifikat, zdravniški certifikat, certifikat o izvoru blaga/certifikat kakovosti. Več o uradni definiciji certifikata si lahko preberete na SSKJ².

Kakšen je pomen certifikatov v sodobnem svetu?

Certifikati imajo v sodobnem svetu izjemno pomembno vlogo. Pridobitev certifikata pomeni, da posameznik ali neko podjetje poseduje določene spretnosti in znanja. Obstajajo številne vrste certifikatov, ki pokrivajo širok spekter za najrazličnejša področja, na katerih posamezniki ali podjetja delujejo.

Certifikati igrajo pomembno vlogo pri potrjevanju pa tudi prepoznavanju kompetenc posameznikov ali podjetij. Živimo v svetu, kjer ne manjka konkurence, zato je potrebno bolj kot kadarkoli prej, izpostaviti in potrditi kakovost strokovnjakov na nekem področju. In prav temu služijo najrazličnejši certifikati. Natančneje, zagotavljajo merilo kakovosti in zanesljivosti. Na certifikate kot na potrdilo o usposobljenosti in verodostojnosti se zanašajo predvsem delodajalci, stranke in druge institucije.

Nanašajo se na različna področja, kot so informacijska tehnologija, jeziki, računovodstvo, upravljanje s projekti, vodenje, marketing in tako dalje.

Za primer lahko na kratko omenimo certifikat kakovosti ISO 9001, ki npr. potrjuje skladnost z določenimi standardi in regulativami. Več o omenjenem certifikatu si preberite na Standardi.si.

Zakaj so certifikati pomembni v poslovnem okolju?

V prejšnjem poglavju smo že omenili, da lahko določen certifikat pridobi tako posameznik kot tudi neko podjetje. 

V tem zapisu bomo tako več pozornosti namenili pomembnosti certifikatov v poslovnem okolju. 

transparentnost-poslovanja-ebonitetesi

Certifikati so v poslovnem okolju pomembni, ker pripomorejo k učinkovitosti in izboljšanju ugleda nekega podjetja. Dandanes je v poslovnem okolju že ustaljena praksa, da je za uspešno delovanje na trgu in pridobivanje novih poslov potrebno dokazovati sposobnost zagotavljanja kakovosti produktov in/ali storitev. 

Ob tem se je treba zavedati, da v posameznih panogah, točno določen certifikat, ki ga pridobi neko podjetje, pomeni osnovo za začetek novega posla. To pomeni, da določena podjetja v nov posel vstopajo le s partnerji, ki svojo kakovost dokazujejo z enim ali več specifičnimi certifikati.

Ko govorimo o specifičnosti certifikata, imamo v mislih predvsem lasten Certifikat finančne zanesljivosti, ki zagotavlja nadpovprečno uspešnost in finančno zanesljivost podjetij, kar je glede na neugodne gospodarske razmere, izjemno priročna rešitev.

Več o certifikatu finančne zanesljivosti si preberite v naslednjem poglavju.

Kaj predstavlja Certifikat finančne zanesljivosti?

Certifikat finančne zanesljivosti je mednarodno priznana listina, s katero v svojem poslovnem okolju izkazujete neodvisno potrjen izjemen finančni položaj, na podlagi česar lahko vaši obstoječi in prihodnji poslovni partnerji z visoko stopnjo verjetnosti predpostavljajo, da ste finančno trden in zanesljiv partner. 

Certifikat finančne zanesljivosti velja za potrdilo, ki je izdano s strani naše bonitetne hiše, Prve bonitetne agencije, d.o.o. Prejme ga lahko gospodarski subjekt iz elitne skupine, ki predstavlja le 11,55 % (izračun glede na nove finančne podatke subjektov za leto 2023) od celotne populacije gospodarskih subjektov v Sloveniji. 

financni-podatki-varno-poslovanje-ebonitetesi

Kot verodostojna bonitetna hiša, na podlagi skrbno izbranih kriterijev z vso strokovno skrbnostjo zagotovimo, da:

  • gre za subjekte pri katerih sta finančni položaj in poslovanje izrazito nadpovprečna,
  • svoje poslovanje financirajo z ustreznim deležem lastnega kapitala in imajo takšno strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev glede njihove ročnosti, da ta zagotavlja likvidno tekoče poslovanje in predstavlja primerno zagotovilo njegovega solventnega (plačilno sposobnega) finančnega položaja v srednjeročnem bodočem obdobju.

Pri tem je treba poudariti, da obstoječi kot tudi potencialni partnerji imetnikov Certifikata finančne zanesljivosti, lahko z visoko stopnjo verjetnosti predpostavljajo, da pri slednjih, v prihodnjem kratkoročnem obdobju najmanj enega leta, ne bodo nastopile okoliščine, ki bi po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) terjale začetek kateregakoli insolvenčnega postopka.

Imetništvo Certifikata finančne zanesljivosti prinese tudi posebne ugodnosti na področju zavarovanja in izterjave vaših terjatev na področju EU in širše. Več o tem si preberite na povezavi Posebne ugodnosti imetnikov Certifikata finančne zanesljivosti.

Kakšen je pomen Certifikata finančne zanesljivosti in zakaj je pomemben za podjetja?

Negotove (pretekle pa tudi zdajšnje) gospodarske razmere podjetja silijo k ponovni presoji uspešnosti poslovanja njihovih poslovnih partnerjev. Podjetja se morajo zavedati, da ne glede na to, da je njihov poslovni partner v preteklosti redno izpolnjeval plačilne obveznosti, še to ne pomeni, da jih bo izpolnjeval tudi v prihodnje.

Namreč, plačilne navade so velik pokazatelj plačilne (ne)discipline; tj. zamud pri plačilih, neplačila in insolventnosti, kar je nedavno dejala izvršna direktorica Acredie, Gudrun Meierschitz. Acredia kot vodilna zavarovalnica v Avstriji je skupaj z Allianz Trade izvedla študijo, katere rezultati kažejo, da se v zadnjih sedmih letih (tj. od 2015 do 2021) čas, pretečen med izdajo računa/fakture in plačilom, povečal kar za 4 dni. Enostavno razloženo to pomeni, da se je globalno gledano plačilna disciplina, poslabšala.

Ob tem je Gudrun Meierschitz dodala, da dalj časa, ko podjetja čakajo na lasten denar večja je verjetnost, da bodo ostala brez plačila. Ob tem dobavitelji nase prevzamejo kreditno tveganje, kar bistveno povečuje likvidnostna tveganja v poslovnem okolju.

Na tem mestu tako poudarjamo pomembnost preverjanja finančnega stanja poslovnih partnerjev, kar je možno hitro in kvalitetno urediti s preverbo bonitete oziroma bonitetne ocene v aplikaciji EBONITETE.SI.

Poleg tega, da nudimo dostop do bonitetne aplikacije EBONITETE.SI, v kateri je možno preveriti vse poslovne informacije na enem mestu in s pomočjo presoje ocene o finančni zanesljivosti partnerja, zmanjšati tveganja lastnega poslovanja, nudimo še številne druge storitve in produkte.

certifikat-financne-zanesljivosti-ebonitetesi

Za potrebe podjetij poleg izdaje Certifikata finančne zanesljivosti (in njegovih dodatkih), nudimo tudi izčrpna bonitetna poročila tako za slovenska kot tudi tuja podjetja, spletni servis, podatkovne baze po meri, informatiziran in avtomatiziran odjem bonitetnih podatkov iz naših podatkovnih baz, makroekonomske analize in študije, pa tudi druge individualne bonitetne storitve po željah naročnika.

Dodatno v sklopu aplikacije EBONITETE.SI omogočamo monitoring podjetij, ki podjetju zagotavlja redno in pravočasno obveščanje o vseh spremembah na ravni poslovanja njegovega poslovnega partnerja.

Tako kot je pomembno redno preverjanje plačilnih sposobnosti poslovnega partnerja, je tudi Certifikat finančne zanesljivosti pomembna listina, s katero podjetje javno izkazuje finančno zanesljivost, s čimer dodatno prispeva k dobremu ugledu podjetja.

Kako Certifikat finančne zanesljivosti vpliva na ugled podjetja?

Uspešna podjetja, ki poleg tega, da skrbijo za lastno likvidnost, redno izpolnjujejo obveznosti do lastnih dobaviteljev, v poslovnem okolju uživajo visoko stopnjo ugleda.

Skrb za lastno likvidnost pa tudi finančno načrtovanje je izjemno pomembno za rast in uspeh podjetja. V kolikor vas zanima več o oblikah za financiranje podjetij, vas vabimo, da spoznate finančne storitve naše sestrske družbe (faktoring, odkup terjatev, zavarovanje terjatev, verižne kompenzacije itd.).

S tem ko podjetje zadostuje pogojem za prejem Certifikata finančne zanesljivosti, slednji vpliva na ugled podjetja tako, da ga predstavlja kot finančno zanesljivega poslovnega partnerja.

Katere so prednosti Certifikata finančne zanesljivosti?

Prednosti Certifikata finančne zanesljivosti so, da svojim poslovnim partnerjem in drugim deležnikom nedvoumno izkažete finančno zanesljivost in praktično nično stopnjo verjetnosti, da bi v obdobju enega do dveh let prišlo do nastopa kakršnihkoli znakov slabitve plačilnih sposobnosti.

Kakšen je izgled Certifikata finančne zanesljivosti in katere dodatke k certifikatu je mogoče pridobiti?

Za lažjo predstavo o tem, kako izgleda Certifikat finančne zanesljivosti gospodarskega subjekta, smo za vas pripravili grafično predstavitev certifikata ter njegovih elementov.

Podjetje lahko pridobi certifikat, če izpolnjuje vse kriterije, na podlagi katerih sodi med 11,55 % (izračun glede na nove finančne podatke subjektov za leto 2023) najboljših gospodarskih subjektov v Sloveniji.

Dodatno pa lahko poleg Certifikata finančne zanesljivosti pridobi tudi vse opcijske dodatke k certifikatu, vključno z našim prepoznavnim e-znakom Certifikata finančne zanesljivosti.

E-znak se lahko uporabi na način, da ga podjetje namesti na lastno spletno stran in v podpise elektronske pošte. Z e-znakom na tak način finančno zanesljivost podjetje izkazuje tudi v poslovni korespondenci in digitalnem marketingu.

Poleg Certifikata in e-znaka Certifikata je mogoče prejeti tudi ostale dodatke oz. elemente Certifikata finančne zanesljivosti, kot so Certifikat v angleščini, elektronska verzija Certifikata ter celovito poročilo, v katerem je opisano, katere kriterije mora podjetje izpolnjevati, da spada v tako elitno skupino gospodarskih subjektov. 

Kako pridobiti Certifikat finančne zanesljivosti?

Kot že omenjeno, je Certifikat finančne zanesljivosti mogoče prejeti le, če podjetje zadostuje kriterijem za prejem.

Za dodatne informacije glede prejema Certifikata finančne zanesljivosti vas vabimo, da nas kontaktirate na 08 200 38 80 ali na podpora@ebonitete.si.

Kakšne so zahteve in merila za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti?

Certifikat finančne zanesljivosti, izdajatelja Prva bonitetna agencija d.o.o., velja za PRVI in edini (bonitetni) certifikat v slovenskem gospodarskem prostoru, za pridobitev katerega so pogoji jasno določeni in javno objavljeni

Preberite še zapis:

 

Sklepna misel

Certifikat finančne zanesljivosti je pomemben dokument, ki ga lahko pridobijo le izbrana podjetja za potrditev svoje finančne stabilnosti in poslovnega uspeha.

Certifikat kot takšen tako igra ključno vlogo pri vzpostavljanju zaupanja med poslovnimi partnerji, saj pripomore k odličnemu ugledu podjetja v širšem poslovnem okolju, hkrati pa potrjuje njegovo finančno zanesljivost.

Podobne teme

poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
16. avgusta, 2023
poslovna-statistika-mesec-avgust-2023-ebonitete.si
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
6. septembra, 2023