Predstavitev

Kaj so ebonitete?

EBONITETE.SI je najsodobnejša aplikacija za popoln pregled več kot 200.000 poslovnih subjektov.

Na enem samem mestu lahko pridobite splošne, računovodske in ostale finančne podatke o izbranem podjetju.

Z enovitim produktom si lahko ustvarite celovito sliko o boniteti podjetja.

Vse informacije na enem mestu.
Če greste z miško na ikono, se vam izpiše komentar.
Prijava terjatev v insolv.
Insolventnost
Davčne oaze
Profil podjetja
Bančni računi
Spremljamo prijave upnikov v insolventne postopke in izreke upravitelja o priznavanju terjatev. S pomočjo teh si zlahka izračunate, koliko tveganja je pri sodelovanju z določenim podjetjem, kako kvalitetno je njegovo premoženje (terjatve) ter kako kvalitetni oz. realni so njegovi poslovni rezultati in denarni tok za poplačilo obveznosti.
Preverite, v kakšni vrsti insolventnega postopka je vaš poslovni partner in kakšne so značilnosti oz. posebnosti postopka. Še posebej pomembno pa je, da ste pravočasno obveščeni o nastopu le-tega in o pravočasnem roku za prijavo terjatev. Spremljajo se prijave upnikov, izreki upravitelja in morebiten izid postopka (prisilna poravnava, poenostavljena prisilna poravnava …).
Ugotovili smo, da je v zadnjem letu kar 288 pravnih subjektov nakazalo 246 milijonov EUR v davčne oaze. Preverite lahko, v katero državo je nakazoval vaš partner, kateremu prejemniku, kakšne zneske in v katerih datumskih obdobjih.
V profilu podjetja so prikazani vsi identifikacijski podatki, podatki o lastnikih, zastopnikih, nadzornem svetu in podatki o udeležbah v drugih subjektih, prikazana pa je tudi celovita lastniška skupina. Vsi zapisani podatki kažejo tudi pretekla stanja, vključno z datumi vstopov in izstopov oziroma prenehanji mandatov.
Navedeni so vsi transakcijski računi poslovnega subjekta, aktivni in zaprti. Grafično in analitično so ponazorjene blokade računov, ki so spremljane tudi za obdobje od 1 do 3 dni nazaj. Analize so namreč pokazale, da lahko že kratkotrajne blokade pomenijo resnejše težave v roku enega leta po nastopu.
V aplikaciji so razvidni razširjeni finančni podatki o poslovanju subjekta. Prikazani so aktualni bilančni podatki. Izpostavljenih je devet sklopov računovodskih kazalnikov in trije finančni modeli, s pomočjo katerih lahko hitro določite odplačilno sposobnost, likvidnost in druge pokazatelje. S primerjavo po letih, ki je ponazorjena tudi grafično, lahko ugotovimo trend gibanja poslovanja podjetja. Če je podjetje zavezano k reviziji, so povzeti tudi revizorjevo mnenje, morebitni zadržek in naziv revizorja. Revidirano poročilo pa ima pri nas prednost pred statističnimi podatki in je povzeto takoj po javni objavi.
V aplikaciji Ebonitete.si ažurno spremljamo pripojitve poslovnih subjektov, na podlagi česar lahko ugotavljamo izvor premoženja, gibanje premoženja in dejanske lastnike pred pripojitvijo. Vsa gibanja in morebitne verižne pripojitve so ponazorjene tudi grafično.
Izpostavljena je aktualna ocena tveganja, ki je sestavljena iz statičnih (bilančnih) in dinamičnih (tožbe, blokade …) podatkov o podjetju, ki se ažurno spremljajo. Omogoča vam hitro odločitev, tudi med telefonskim razgovorom ali v prisotnosti stranke. Zaradi uporabe izbranih finančnih modelov in ključnih kazalnikov lahko s 85 % verjetnostjo zaznamo morebitni nastop insolventnega dogodka.
Možen je vpogled v sodne naroke pri izbranem poslovnem subjektu z možnostjo izbire prikaza na toženo ali tožečo stranko v postopku. Omogočena vam je tudi izbira določenega datumskega obdobja.
Ustvarite si lasten portfelj podjetij, ki jih želite spremljati, in mi bomo poskrbeli za to, da boste ažurno in dnevno obveščeni o vseh ključnih spremembah, ki se lahko zgodijo tekom poslovanja z vašim partnerjem.
Bilance
Pripojitve
Ocena tveganja
Naroki
Dnevni informator
Pričnite z uspešnim poslovanjem že danes.
Naročite ebonitete.si
oz. pokličite
08 200 38 80
ISSN 2536-2712
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov