Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
9. junija, 2022
(1 ocene)
Ocena: 4

Veste, kako so poslovali vaši poslovni partnerji v letu 2021?

Ko moči združita bonitetna hiša Prva bonitetna agencija in časnik Večer, nastane obširna vsebina, ki neposredno naslavlja novico o objavi novih bonitetnih ocen slovenskih poslovnih subjektov v aplikaciji EBONITETE.SI.
Deli s prijatelji

Ko moči združita bonitetna hiša Prva bonitetna agencija in časnik Večer, nastane obširna vsebina, ki neposredno naslavlja novico o objavi novih bonitetnih ocen slovenskih poslovnih subjektov v aplikaciji EBONITETE.SI. Prispevek med drugim naslavlja tematiko “upravljanje s tveganji“, s katero se v trenutnih negotovih časih (po-pandemično okrevanje po koronakrizi, rusko-ukrajinski konflikt in številne druge težave povezane z rastjo cen energentov in življenjskih potrebščin oz. prehranskih izdelkov), soočajo skoraj vsa podjetja.

upravljanje-s-tveganji-aplikacija-ebonitetesi

Poslovna tveganja bodo vedno prisotna in jih ni mogoče v celoti odpraviti. V ospredje prihaja kreditno tveganje, ki predstavlja možnost, da prodano blago in/ali opravljene storitve ne bodo nikoli plačane. 

Ko podjetje svoje storitve in/ali produkte kupcu proda z odloženim rokom plačila ( od 30 do 90 ali celo 120 dni), nase prevzame riziko kreditnega tveganja, pri čemer transakcijo z odloženim rokom plačila imenujemo kredit.

Daljši plačilni roki niso zagotovilo, da bodo podjetja obveznosti poplačala v dogovorjenem roku. Odvije se lahko tudi najbolj negativen scenarij, pri čemer plačilo ni nikoli izvedeno. Omenjen pojav imenujemo plačilna nedisciplina, ki še zmeraj velja za globoko ukoreninjeno prakso v slovenskem poslovnem okolju.

Vodstvo vsakega podjetja bi se moralo zavedati, da bonitetna ocena predstavlja pomembnem kazalnik uspešnosti podjetja in, da lahko s preverbo bonitete poslovnega partnerja tveganje poslovanja z njim zmanjša na minimum.

bonitetne-informacije-bonitete-kupcev-ebonitetesi

 

V prispevku “Kako so vaši poslovni partnerji poslovali v letu 2021? Kakšne so njihove nove bonitetne ocene?” je izpostavljeno, da zadnje študije kreditnih zavarovalnic na globalni ravni za leto 2022 napovedujejo 10-odstotni porast insolvenčnih postopkov, za leto 2023 pa njihovo rast za dodatnih 14 odstotkov.

Obenem je izpostavljena tudi analiza o kapitalsko neustreznih in s tem po zakonskih kriterijih dolgoročno plačilno nesposobnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, kjer je bilo ugotovljeno, da je kar 16,2 odstotka opredeljenih poslovnih subjektov kapitalsko neustreznih.

Iz tega razloga bi podjetja morala biti bolj previdna pri svojem vsakodnevnem poslovanju s poslovnimi partnerji in redno preverjati bonitetne informacije oz. bonitete lastnih kupcev, še zlasti pa pred vstopom v nov posel.

V aplikaciji EBONITETE.SI lahko preverite, kakšna so tveganja v poslovnem okolju in na kak način je mogoče z njimi uspešno upravljati.

Vabljeni k brezplačnemu testiranju aplikacije, ki nudi dostop  do vseh poslovnih informacij na enem mestu in si ustvarite celovito sliko o poslovanju vaših poslovnih partnerjev.

Podobne teme

poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
poslovna-statistika-mesec-avgust-2023-ebonitete.si
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
6. septembra, 2023
Revizija računovodskih izkazov je za večino družb zaključena. Vsi objavljeni revidirani in konsolidirani finančni izkazi [2022] so vam na voljo...
26. septembra, 2023