Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
7. januarja, 2016
(1 ocene)
Ocena: 5

Statistika gospodarstva Slovenije 2015

V minulem letu 2015 je bilo v Sloveniji začetih 1.289 insolvenčnih postopkov nad gospodarskimi subjekti. V primerjavi z letom 2014 se je insolventnost zmanjšala za 11%.
Deli s prijatelji

Insolvenčni postopki – leto 2015 ponovno v znamenju velikega števila osebnih stečajev

Število začetih osebnih stečajev je svojo eksplozijo doživelo že leta 2014, ko je nad potrošniki bilo začetih 3.892 stečajnih postopkov, kar je za 4,5 krat presegalo število stečajev v letu 2013. V letu 2015 je nad potrošniki začetih rekordnih 4.004 osebnih stečajev kar za slabe 3% presega podatek iz leta 2014.

Kar zadeva gospodarske subjekte so podatki o začetih insolvenčnih postopkih (insolventnost podjetja) v primerjavi z letom 2014 nekoliko bolj vzpodbudni. Nad gospodarskimi subjekti je bilo v letu 2015 začetih 1.289 insolvenčnih postopkov, od tega največ stečajev – 1.152, 124 poenostavljenih prisilnih poravnav in 13 prisilnih poravnav. Skupno število insolvenčnih postopkov nad gospodarskimi subjekti se je v primerjavi z letom 2014 znižalo za ca. 11%. Kljub navedenemu pa za samostojne podjetnike velja, da se je število stečajnih postopkov nad njimi v primerjavi z letom 2014 povečalo za 5% (v letu 2015 jih je bilo 164 in leto prej 156) medtem, ko se je število stečajnih postopkov nad pravnimi osebami znižalo kar za 13,2% (iz 1.138 stečajev v letu 2014 na 988 v letu 2015).

V letu 2015 se je bistveno znižalo število prisilnih poravnav in sicer iz 36 na 13 ali kar za 64%, ob tem pa je število poenostavljenih prisilnih poravnav višje za 15% (v letu 2015 jih je bilo 124 in leto prej 108).

Med ostalimi podatki s področja insolvenčnih postopkov zasledimo še, da je v letu 2015 izvedenih 13 likvidacijskih postopkov (enako kot leto prej) in 26 stečajnih postopkov nad premoženjem izbrisanih oseb. V letu 2015 je začetih še 5 postopkov preventivnega prestrukturiranja, kar je skoraj polovico manj kot leto prej.

Poslovni register – v Sloveniji 3.600 več subjektov kot pred enim letom

Konec leta 2015 poslovni register v Sloveniji beleži za nekaj več kot 3.600 subjektov več kot pred enim letom.

Porast števila subjektov je najvišja pri samostojnih podjetnikih (1.808). V minulem letu je bilo ustanovljenih 14.303 samostojnih podjetnikov, izbrisanih pa 12.495. Samo število ustanovitev oz. vpisov presega število vpisov iz leta 2014 za 6%, število izbrisov pa je višje za 15,7%.

Število gospodarskih družb je v primerjavi s preteklim letom višje za 1.319, pri tem pa je samo število ustanovitev novih subjektov nižje za 12%, število izbrisov pa višje za 8,4% v primerjavi z letom 2014.

Transakcijski računi in blokade – pozitivni trendi na področju blokad računov

Na zadnji dan leta 2015 je imelo svoje transakcijske račune blokirano 7.435 gospodarskih subjektov ( gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, ki niso v katerem od insolvenčnih postopkov ), kar je za 11 % manj kot 31.12.2014 in za 16 % manj kot 31.12.2013. Polovica od teh (3.724) so samostojni podjetniki, druga polovica pa ostali gospodarski subjekti. Pozitivne trende v tem segmentu potrjuje tudi podatek o povprečnem letnem številu subjektov, ki so imeli blokado svojih transakcijskih računov v posameznem mesecu. Povprečno število teh v letu 2014 je bilo 12.306 v letu 2015 pa 11.928 kar je za 3 % manj kot v letu 2014.

Ob zaznanih pozitivnih trendih pa je zaskrbljujoče dejstvo, da je med 7.435 subjekti, ki so blokirani na zadnji dan minulega leta kar 3.029 ali 41 % takšnih, ki so neprekinjeno blokirani že več kot eno leto. Med temi je 1.827 ali 60 % samostojnih podjetnikov.

Konec leta 2015 je bilo med gospodarskimi subjekti 6.020 takšnih, ki so imeli TRR neprekinjeno blokiran 60 dni in dodatnih 178 takšnih, katerih račun(i) so blokirani najmanj 60 dni v obdobju 90 dni. Gre torej za skupaj 6.198 gospodarskih subjektov, ki na dan 31.12.2015 podležejo domnevi insolventnosti zaradi blokad TRR po določilih ZFPPIPP. Tudi ta podatek kaže na izboljšanje v primerjavi s koncem leta 2014 saj je takrat število gospodarskih subjektov z domnevo insolventnosti bilo 6.888 ali 11 % več kot konec leta 2015.

Razvrstitev subjektov, ki imajo blokirane račune po dejavnostih kaže, da je od 7.435 blokiranih subjektov največ subjektov iz dejavnosti F-gradbeništvo (1.365 subjektov ali 18,49 %), sledijo podjetja iz dejavnosti G-trgovina (1.327 subjektov ali 17,98%) tem pa še I-gostinstvo (931 subjektov ali 12,61%), strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti ( 884 subjektov ali 11.98%) in C-predelovalne dejavnosti ( 819 subjektov ali 11,10%).

Pregled blokiranih gospodarskih subjektov po slovenskih statističnih regijah kaže, da je konec leta največ blokiranih subjektov v osrednjeslovenski regiji (2.168 ali 29,2%), v podravski regiji (1.206 ali 16,2%) in savinjski regiji (1.019 ali 13,7%) najmanj pa v primorsko notranjski regiji (124 ali 1,7%) in zasavski regiji (146 ali 2,0%).

Realnejšo podobo blokiranih subjektov po regijah podajajo podatki preračunani na 1.000 subjektov , ki kažejo, da je glede na skupno število gospodarskih subjektov konec leta bilo največ blokiranih v pomurski regiji (70,0 na 000 subjektov) , sledijo pa ji savinjska regija (62,5 na 000 subjektov) in posavska regija (60,0 na 000 subjektov). Relativno najmanjše število blokiranih subjektov imata primorsko-notranjska regija (37,5 na 000 subjektov) in osrednjeslovenska regija (39,2 na 000 subjektov).

31.12.2015 je med gospodarskimi subjekti bilo 139.551 takšnih, ki imajo odprt vsaj 1 transakcijski račun (TRR) v Sloveniji, kar je za 0,2% več kot konec preteklega leta. V isti populaciji pa je, glede na preteklo leto, za 3,2% več gospodarskih subjektov, ki na dan 31.12.2015 niso imeli odprt TRR v Sloveniji. Teh je na zadnji dan leta 2015 bilo 13.946, kar predstavlja kar 10% aktivnih gospodarskih subjektov.

 

statistika-gospodarstva-Slovenije-2015

*Podatki v tem poročilu so povzeti po bazah podatkov, ki so ažurirane: poslovni register 02.01.2016, baza TRR 04.01.2016 in baza insolv. postopkov 04.01.2016.

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
poslovna-statistika-julij-2023-ebonitete.si
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
2. avgusta, 2023