Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
8. aprila, 2015
(1 ocene)
Ocena: 5

Statistika gospodarstva marec 2015

Skupaj je v prvem tromesečju začetih kar 1.260 osebnih stečajev, kar je za 62 % več kot v prvem tromesečju 2014. V letu 2014 je bilo povprečno mesečno začetih 334 osebnih stečajev, medtem ko podatki za prvo tromesečje letošnjega leta kažejo na povprečje 420 osebnih stečajev na mesec.
Deli s prijatelji

Insolvenčni postopki – Prvi kvartal letošnjega leta zaznamovan z rekordnim številom osebnih stečajev

Januarja 2015 je število začetih osebnih stečajev doseglo rekordnih 432, februarja 398 in marca 430. Skupaj je tako v prvem tromesečju začetih kar 1.260 osebnih stečajev, kar je za 62 % več kot v prvem tromesečju 2014. V letu 2014 je bilo povprečno mesečno začetih 334 osebnih stečajev, medtem ko podatki za prvo tromesečje letošnjega leta kažejo na povprečje 420 osebnih stečajev na mesec, kar je za 26 % več od povprečnega mesečnega števila v preteklem letu.

Število začetih stečajnih postopkov nad pravnimi osebami kaže znake upadanja, saj je v prvem tromesečju nad pravnimi osebami začetih 270 stečajnih postopkov, kar je za 22 % manj kot v prvem tromesečju leta 2014. V marcu 2015 je nad pravnimi osebami začetih 96 stečajnih postopkov.

Pri samostojnih podjetnikih, v primerjavi s prvim tromesečjem leta 2014, število začetih stečajnih postopkov narašča. V prvem kvartalu letošnjega leta je nad samostojnimi podjetniki začetih 51 stečajnih postopkov ali kar 45 % več kot lani v istem obdobju.

V marcu 2015 so bili začeti 3 postopki prisilne poravnave, skupaj v tromesečju pa le 5, kar je za 65 % manj kot v prvem kvartalu leta 2014. Nekoliko več kot v istem obdobju minulega leta je začetih postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Teh je bilo v prvih treh mesecih letošnjega leta 32, lani v istem obdobju 29.

Med ostalimi podatki za marec 2015 zasledimo še 2 začeta postopka likvidacije (skupaj v tromesečju skupaj 6) in dva začeta stečajna postopka nad premoženjem izbrisanih pravnih oseb (skupaj v tromesečju skupaj 8). Postopkov preventivnega prestrukturiranja v prvem tromesečju letošnjega leta ni bilo.

Poslovni register

Konec marca 2015 poslovni register v Sloveniji beleži za 695 subjektov več kot pred enim mesecem in za 6.506 več kot pred enim letom. Večino povečanja števila subjektov gre pripisati gospodarskim subjektom, predvsem visokemu številu vpisov novih samostojnih podjetnikov, ki v marcu 2015 za 31 % presega povprečno število vpisov v letu 2014. V marcu 2015 je v register vpisanih še novih 561 gospodarskih družb in 5 zadrug. V kumulativnem obdobju od 01.01. do 31.03. je število vpisov gospodarskih družb nižje za ca 7,8 %, število vpisov samostojnih podjetnikov pa višje za 18 % kot v enakem obdobju lani. 

Transakcijski računi in blokade

Na zadnji dan marca 2015 je med gospodarskimi subjekti ( gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, ki niso v katerem od insolvenčnih postopkov ) bilo 138.131 takšnih, ki imajo odprt vsaj 1 transakcijski račun (TRR ) v Sloveniji, kar je približno enako kot konec preteklega meseca in 0,9 % več kot leto prej. V isti populaciji pa je, glede na preteklo leto, kar za 12 % več gospodarskih subjektov, ki na dan 31.03.2015 niso imeli odprt TRR v Sloveniji. Teh je na zadnji dan marca 2015 bilo 13.323, kar predstavlja kar 8,8 % aktivnih gospodarskih subjektov. Na dan 31.03.2015 je imelo blokirane TRR 8.785 gospodarskih subjektov, kar je za 4 % manj kot leto prej in za 7 % več kot konec februarja 2015. V marcu 2015 je bilo število tistih gospodarskih subjektov, ki so tekom meseca imeli blokado računa ( ne glede na trajanje blokade ) 12.249, kar je v primerjavi z marcem 2014 manj za 1,5 %, v primerjavi s februarjem 2015 pa več za 11,4 %. Konec marca 2015 je bilo med gospodarskimi subjekti 6.709 takšnih, ki so imeli TRR neprekinjeno blokiran 60 dni in dodatnih 228 takšnih, katerih račun(i) so blokirani najmanj 60 dni v obdobju 90 dni. Gre torej za skupaj 6.937 gospodarskih subjektov, ki na dan 31.03.2015 podležejo domnevi insolventnosti zaradi blokad TRR po določilih ZFPPIPP.

V kolikor vas zanima več o tematiki insolventnosti, vas vabimo k branju prispevka “Insolventnost ali nelikvidnost podjetja“.

*Podatki v tem poročilu so povzeti po bazah podatkov, ki so ažurirane: poslovni register 04.04.2015, baza TRR 06.04.2015 in baza insolv. postopkov 06.04.2015

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
poslovna-statistika-mesec-november-2023-ebonitete.si
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
6. decembra, 2023