Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
3. februarja, 2015
(1 ocene)
Ocena: 5

Statistika gospodarstva januar 2015

Po tem, ko je leto 2014 bilo zaznamovano z močnim povečanjem števila osebnih stečajev, se je v letošnjem januarju nad potrošniki začelo rekordnih 432 osebnih stečajev, kar je 33 % več kot povprečno število začetih postopkov v letu 2014.
Deli s prijatelji

Insolvenčni postopki – v januarju 2015 rekordno število osebnih stečajev

Po tem, ko je leto 2014 bilo zaznamovano z močnim povečanjem števila osebnih stečajev ( v letu 2014 začetih 3.892 postopkov; v letu 2013 le 829 ) se je v letošnjem januarju nad potrošniki začelo rekordnih 432 osebnih stečajev. Število za 33 % presega povprečno število začetih postopkov v letu 2014 in kar za 103 % število postopkov iz januarja preteklega leta.

Zmernejše je gibanje števila začetih stečajnih postopkov nad pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki. V januarju 2015 je začetih 89 stečajnih postopkov nad pravnimi osebami, kar je za 10 % manj kot decembra 2014 in 39 % manj kot januarja preteklo leto. Število stečajev nad pravnimi osebami v januarju 2014 je nižje tudi od lanskoletnega mesečnega povprečja za ca 5 %. Nad samostojnimi podjetniki je v januarju 2015 začetih 13 stečajnih postopkov, kar je za 8 % več kot mesec prej in 18 % več kot januarja preteklo leto. Število začetih stečajnih postopkov nad samostojnimi podjetniki v januarju 2015 je na ravni lanskoletnega mesečnega povprečja.

V januarju 2015 sta začeta 2 postopka prisilne poravnave in kar 15 postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Glede na lanskoletno povprečje je število začetih postopkov poenostavljene prisilne poravnave višje za 66 %, kar kaže na postopno uveljavljane tega inštituta v insolvenčni praksi ( inštitut poenostavljene prisilne poravnave je po ZFPPIPP uveden šele sredi leta 2013 ).

Poleg navedenih so v januarju 2015 začeti 4 postopki stečaja nad premoženjem izbrisanih oseb, 1 postopek likvidacije, postopkov preventivnega prestrukturiranja pa v januarju 2015 ni bilo.

Poslovni register

Konec januarja 2015 poslovni register v Sloveniji beleži za 1.051 subjektov več kot pred enim mesecem in 6.361 več kot pred enim letom. Večino povečanja števila subjektov gre pripisati gospodarskim subjektom, predvsem izrazito visokemu številu vpisov novih samostojnih podjetnikov, ki za 34 % presega povprečno mesečno število vpisov v letu 2014 in znaša v januarju 2015 kar 1.511. V januarju 2015 je v register vpisanih še novih 557 gospodarskih družb (med njimi 6 zadrug), kar je sicer za 11 % manj kot januarja 2014 vendar bistveno ne odstopa od povprečnega lanskoletnega števila vpisov gospodarskih družb v poslovni register. Prva bonitetna agencija d.o.o. Podatki v tem poročilu so povzeti po bazah podatkov, ki so ažurirane: poslovni register 31.01.2015, baza TRR 30.01.2015 in baza insolv. postopkov 30.01.2015 str. 2

Transakcijski računi in blokade

Na zadnji dan januarja 2015 je med gospodarskimi subjekti (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, ki niso v katerem od insolvenčnih postopkov) bilo 137.348 takšnih, ki imajo odprt vsaj 1 transakcijski račun (TRR ) v Sloveniji, kar je za 1,4 % manj kot konec decembra 2014 in 0,7% več kot leto prej. V isti populaciji pa je, glede na preteklo leto, kar za 18% več gospodarskih subjektov, ki na dan 31.01.2015 niso imeli odprt TRR v Sloveniji. Teh je na zadnji dan januarja 2015 bilo 13.779, kar predstavlja kar 10% aktivnih gospodarskih subjektov.

Na dan 31.01.2015 je imelo blokirane TRR 9.321 gospodarskih subjektov, kar je za 1,6% več kot leto prej in kar za 11,5% več kot konec decembra 2014.

Konec januarja 2015 je bilo med gospodarskimi subjekti 7.129 takšnih, ki so imeli TRR neprekinjeno blokiran 60 dni in dodatnih 224 takšnih, katerih račun(i) so blokirani najmanj 60 dni v obdobju 90 dni. Gre torej za skupaj 7.403 gospodarskih subjektov, ki na dan 31.01.2015 podležejo domnevi insolventnosti zaradi blokad TRR po določilih ZFPPIPP. V kolikor vas zanima več o tematiki insolventnosti, vas vabimo k branju prispevka “Insolventnost ali nelikvidnost podjetja“.

Prav tako je v januarju 2015 višje število tistih gospodarskih subjektov, ki so tekom meseca imeli blokado računa (ne glede na trajanje blokade). Teh je v januarju 2015 bilo 9.321, kar je v primerjavi z januarjem 2014 več za 1,6 %, v primerjavi z decembrom 2014 pa več kar za 8,6%.

statisticni-podatki-insolvencni-postopki-poslovni-register-transakcijski-racuni-januar-2015

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
12. julija, 2023