Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
16. marca, 2015
(1 ocene)
Ocena: 5

Statistika gospodarstva februar 2015

V mesecu februarju je začetih 398 osebnih stečajev, kar je sicer manj kot mesec prej, vendar še vedno izrazito več kot kadarkoli pred letom 2015. V letu 2014 je bilo povprečno mesečno začetih 334 osebnih stečajev, kar pomeni da februarsko število le teh presega lansko povprečje za 22 %.
Deli s prijatelji

Insolvenčni postopki – V februarju 2015 nadaljevanje »eksplozije« osebnih stečajev

Januarja 2015 je število začetih osebnih stečajev doseglo rekordnih 432. V mesecu februarju je začetih 398 osebnih stečajev, kar je sicer manj kot mesec prej, vendar še vedno izrazito več kot kadarkoli pred letom 2015. V letu 2014 je bilo povprečno mesečno začetih 334 osebnih stečajev, kar pomeni da februarsko število le teh presega lansko povprečje za 22 %. V primerjavi s februarjem 2014 pa je število osebnih stečajev višje kar za 55 %.

Število začetih stečajnih postopkov nad pravnimi osebami kaže znake upadanja. V februarju 2015 je nad pravnimi osebami začetih 85 postopkov, kar je za 4 manj kot pretekli mesec in za 22 % manj kot februarja 2014. Tudi za kumulativno obdobje od 01.01. do 28.02 velja, da je v letu 2015 nad pravnimi osebami začetih 32 % stečajnih postopkov manj kot v letu 2014.

Med podatki izstopa število začetih stečajnih postopkov nad samostojnimi podjetniki, ki jih je v februarju 2015 bilo rekordnih 24 ( pred tem je najvišje število bilo zabeleženo v juliju in novembru leta 2014 in sicer 16 začetih postopkov ). Februarsko število začetih stečajev nad SP-ji presega tako število iz preteklega meseca kot povprečje leta 2014 kar za 84 %.

V februarju ni bilo začetih postopkov prisilne poravnave, je pa začetih 7 postopkov poenostavljene prisilne poravnave.

Med ostalimi podatki za februar 2015 zasledimo še 3 začete postopke likvidacije in dva začeta stečajna postopka nad premoženjem izbrisanih pravnih oseb. Postopkov preventivnega prestrukturiranja v februarju (tako kot v januarju 2015) ni bilo.

Poslovni register

Konec februarja 2015 poslovni register v Sloveniji beleži za 716 subjektov več kot pred enim mesecem in za 6.168 več kot pred enim letom. Večino povečanja števila subjektov gre pripisati gospodarskim subjektom, predvsem visokemu številu vpisov novih samostojnih podjetnikov, ki v februarju 2015 za 12 % presega povprečno število vpisov v letu 2014.

V februarju 2015 je v register vpisanih še novih 514 gospodarskih družb (med njimi 1 zadruga). V kumulativnem obdobju od 01.01. do 28.02 je število vpisov gospodarskih družb nižje za ca 10%, število vpisov samostojnih podjetnikov pa višje za 19% kot v enakem obdobju lani.

Transakcijski računi in blokade – februar vzpodbuden glede stanja blokad računov

Na zadnji dan februarja 2015 je med gospodarskimi subjekti (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, ki niso v katerem od insolvenčnih postopkov) bilo 137.992 takšnih, ki imajo odprt vsaj 1 transakcijski račun (TRR ) v Sloveniji, kar je za 0,3 % več kot konec preteklega meseca in 0,9 % več kot leto prej. V isti populaciji pa je, glede na preteklo leto, kar za 14 % več gospodarskih subjektov, ki na dan 28.02.2015 niso imeli odprt TRR v Sloveniji. Teh je na zadnji dan februarja 2015 bilo 13.456, kar predstavlja kar 8,8 % aktivnih gospodarskih subjektov.

Na dan 28.02.2015 je imelo blokirane TRR 8.361 gospodarskih subjektov, kar je za 11 % manj kot leto prej in za 9 % manj kot konec januarja 2015.

Prav tako je v februarju 2015 nižje število tistih gospodarskih subjektov, ki so tekom meseca imeli blokado računa (ne glede na trajanje blokade). Teh je v februarju 2015 bilo 11.137, kar je v primerjavi z februarjem 2014 manj za 8,3 %, v primerjavi z januarjem 2015 pa manj za 7,6 %.

Konec februarja 2015 je bilo med gospodarskimi subjekti 6.844 takšnih, ki so imeli TRR neprekinjeno blokiran 60 dni in dodatnih 274 takšnih, katerih račun(i) so blokirani najmanj 60 dni v obdobju 90 dni. Gre torej za skupaj 7.118 gospodarskih subjektov, ki na dan 28.02.2015 podležejo domnevi insolventnosti zaradi blokad TRR po določilih ZFPPIPP.

statisticni-podatki-insolvencni-postopki-poslovni-register-transakcijski-racuni-februar-2015

V kolikor vas zanima več o tematiki insolventnosti, vas vabimo k branju prispevka “Insolventnost ali nelikvidnost podjetja“.

 *Podatki v tem poročilu so povzeti po bazah podatkov, ki so ažurirane: poslovni register 07.03.2015, baza TRR 11.03.2015 in baza insolv. postopkov 11.03.2015

Podobne teme

poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
12. julija, 2023
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
12. julija, 2023