Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
5. maja, 2015
(1 ocene)
Ocena: 5

Statistika gospodarstva april 2015

Leto 2015 je tudi po poteku meseca aprila v znamenju visokega števila začetih osebnih stečajev. Skupaj je tako v prvih štirih mesecih začetih kar 1.587 osebnih stečajev, kar je za 45 % več kot v istem obdobju leta 2014.
Deli s prijatelji

Insolvenčni postopki

Leto 2015 je tudi po poteku meseca aprila v znamenju visokega števila začetih osebnih stečajev. Skupaj je tako v prvih štirih mesecih začetih kar 1.587 osebnih stečajev, kar je za 45 % več kot v istem obdobju leta 2014. V mesecu aprilu 2015 je nad pravnimi osebami začetih 100 stečajnih postopkov, v prvih štirih mesecih letošnjega leta pa skupaj 370 stečajev, kar je za 22 % manj kot v istem obdobju leta 2014 ko je število stečajev nad pravnimi osebami do aprila 2014 doseglo 470. Pri samostojnih podjetnikih, v primerjavi s prvimi štirimi meseci leta 2014, število začetih stečajnih postopkov narašča.

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je nad samostojnimi podjetniki začetih 67 stečajnih postopkov ali 23 % več kot lani v istem obdobju. V aprilu 2015 so bili začeti 3 postopki prisilne poravnave, skupaj v štirih mesecih tromesečju pa le 8, kar je za 56 % manj kot v prvih štirih mesecih leta 2014. Nekoliko več kot v istem obdobju minulega leta je začetih postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Teh je bilo v prvih štirih mesecih letošnjega leta 45, lani v istem obdobju 41. Med ostalimi podatki za april 2015 zasledimo še 2 začeta postopka likvidacije (skupaj v prvih štirih mesecih 8) in 4 začete stečajne postopke nad premoženjem izbrisanih pravnih oseb (skupaj v prvih štirih mesecih 12). Postopkov preventivnega prestrukturiranja v letošnjem letu še ni bilo.

Poslovni register

Konec aprila 2015 poslovni register v Sloveniji beleži za 956 subjektov več kot pred enim mesecem in za 6.813 več kot pred enim letom. Večino povečanja števila subjektov gre pripisati gospodarskim subjektom, predvsem visokemu številu vpisov novih samostojnih podjetnikov V aprilu 2015 je v register vpisanih 1.456 novih samostojnih podjetnikov in 487 gospodarskih družb in 2 zadrugi. V kumulativnem obdobju od 01.01. do 30.04. je število vpisov gospodarskih družb nižje za ca 8 %, število vpisov samostojnih podjetnikov pa višje za 17 % kot v enakem obdobju lani.

Transakcijski računi in blokade

Na zadnji dan aprila 2015 je med gospodarskimi subjekti (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, ki niso v katerem od insolvenčnih postopkov) bilo 139.139 takšnih, ki imajo odprt vsaj 1 transakcijski račun (TRR) v Sloveniji, kar je za 0,3 % več kot konec preteklega meseca in 1,4 % več kot leto prej. V isti populaciji pa je, glede na preteklo leto, kar za 12 % več gospodarskih subjektov, ki na dan 30.04.2015 niso imeli odprt TRR v Sloveniji.

Teh je na zadnji dan aprila 2015 bilo 13.722, kar predstavlja kar 8,9 % aktivnih gospodarskih subjektov. Na dan 30.04.2015 je imelo blokirane TRR 8.523 gospodarskih subjektov, kar je za 1,5 % več kot leto prej in za 3,2 % več kot konec marca 2015. V aprilu 2015 je bilo število tistih gospodarskih subjektov, ki so tekom meseca imeli blokado računa (ne glede na trajanje blokade) 11.357, kar je v primerjavi z aprilom 2014 manj za 2,7 %, v primerjavi z marcem 2015 pa manj za 3,1 %.

Konec aprila 2015 je bilo med gospodarskimi subjekti 6.725 takšnih, ki so imeli TRR neprekinjeno blokiran 60 dni in dodatnih 264 takšnih, katerih račun(i) so blokirani najmanj 60 dni v obdobju 90 dni. Gre torej za skupaj 6.989 gospodarskih subjektov, ki na dan 30.04.2015 podležejo domnevi insolventnosti zaradi blokad TRR po določilih ZFPPIPP.

statisticni-podatki-insolvencni-postopki-poslovni-register-transakcijski-racuni-april-2015

V kolikor vas zanima več o tematiki insolventnosti, vas vabimo k branju prispevka “Insolventnost ali nelikvidnost podjetja“.

 *Podatki v tem poročilu so povzeti po bazah podatkov, ki so ažurirane: poslovni register 02.05.2015, baza TRR 04.05.2015 in baza insolv. postopkov 04.05.2015.

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
financna-statistika-mesec-september-2023-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
11. oktobra, 2023