Seznam dejavnosti po SKD
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
M71.200 - Tehnično preizkušanje in analiziranje G46.480 - Trgovina na debelo z urami in nakitom
J61.100 - Telekomunikacijske dejavnosti po vodih G46.210 - Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
J60.200 - Televizijska dejavnost G46.230 - Trgovina na debelo z živimi živalmi
F43.130 - Testno vrtanje in sondiranje G47.820 - Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
C18.110 - Tiskanje časopisov G47.890 - Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
C13.200 - Tkanje tekstilij G47.810 - Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
H50.400 - Tovorni promet po celinskih vodah G47.910 - Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H51.210 - Tovorni zračni promet G47.761 - Trgovina na drobno v cvetličarnah
D35.230 - Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži G47.110 - Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
D35.140 - Trgovanje z električno energijo G47.790 - Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
L68.100 - Trgovanje z lastnimi nepremičninami G47.621 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G46.220 - Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami G47.730 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G46.460 - Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali G47.610 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G46.370 - Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami G47.750 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G46.750 - Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki G47.240 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
G46.610 - Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo G47.622 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G46.720 - Trgovina na debelo s kovinami in rudami G47.250 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G46.740 - Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje G47.590 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G46.240 - Trgovina na debelo s kožami, usnjem G47.530 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
G46.450 - Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko G47.210 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
G46.340 - Trgovina na debelo s pijačami G47.640 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
G46.650 - Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom G47.510 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G46.660 - Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo G47.420 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
G46.470 - Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili G47.260 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
G46.440 - Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili G47.430 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
G46.310 - Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo G47.540 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
G46.360 - Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki G47.630 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G46.640 - Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo G47.520 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G46.410 - Trgovina na debelo s tekstilom G47.650 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G46.350 - Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki G47.740 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
G46.710 - Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi G47.220 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
G46.490 - Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe G47.710 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G46.690 - Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo G47.720 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G46.760 - Trgovina na debelo z drugimi polizdelki G47.781 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
G46.380 - Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci G47.410 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
G46.430 - Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami G47.230 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
G46.520 - Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli G47.782 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G46.730 - Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo G47.770 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
G46.320 - Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki G47.762 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G46.330 - Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami G47.301 - Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
G46.620 - Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji G45.320 - Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G46.420 - Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo G45.110 - Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
G46.770 - Trgovina na debelo z ostanki in odpadki G45.190 - Trgovina z drugimi motornimi vozili
G46.510 - Trgovina na debelo z računalniškimi napravami G45.400 - Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
G45.310 - Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila I56.105 - Turistične kmetije brez sob
G46.630 - Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji I55.202 - Turistične kmetije s sobami
ISSN 2536-2712
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov