Seznam dejavnosti po SKD
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
N82.920 - Pakiranje C23.410 - Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
I55.204 - Planinski domovi in mladinska prenočišča C17.220 - Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
F43.342 - Pleskarska dela C28.250 - Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
I55.201 - Počitniški domovi in letovišča C10.860 - Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
S96.030 - Pogrebna dejavnost C10.920 - Proizvodnja hrane za hišne živali
N80.300 - Poizvedovalne dejavnosti C32.400 - Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
H50.100 - Pomorski potniški promet C23.190 - Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
H50.200 - Pomorski tovorni promet C22.110 - Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
P85.600 - Pomožne dejavnosti za izobraževanje C23.620 - Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
C33.190 - Popravila drugih naprav C22.230 - Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
S95.290 - Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov C23.650 - Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
C33.140 - Popravila električnih naprav C25.930 - Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
C33.130 - Popravila elektronskih in optičnih naprav C23.430 - Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
S95.210 - Popravila elektronskih naprav za široko rabo C24.460 - Proizvodnja jedrskega goriva
S95.220 - Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme C25.910 - Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
C33.170 - Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev C24.200 - Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
C33.150 - Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov C27.310 - Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
S95.110 - Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot C10.820 - Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
C33.160 - Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil C29.200 - Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic, polprikolic
S95.120 - Popravila komunikacijskih naprav C23.310 - Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
C33.110 - Popravila kovinskih izdelkov C25.720 - Proizvodnja ključavnic, okovja
S95.230 - Popravila obutve in usnjene galanterije C28.300 - Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
S95.240 - Popravila pohištva C19.100 - Proizvodnja koksa
C33.120 - Popravila strojev in naprav C30.920 - Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
S95.250 - Popravila ur in nakita C26.300 - Proizvodnja komunikacijskih naprav
G46.120 - Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij C13.920 - Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
G46.110 - Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov C25.120 - Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
G46.130 - Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala C25.110 - Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
G47.302 - Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno C10.910 - Proizvodnja krmil
G46.150 - Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine C10.710 - Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
G46.140 - Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal C14.200 - Proizvodnja krznenih izdelkov
G46.160 - Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov C31.020 - Proizvodnja kuhinjskega pohištva
G46.170 - Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov C25.920 - Proizvodnja lahke kovinske embalaže
K66.120 - Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom C16.240 - Proizvodnja lesene embalaže
L68.310 - Posredništvo v prometu z nepremičninami C28.150 - Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
P85.410 - Posrednješolsko neterciarno izobraževanje C26.800 - Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
M73.120 - Posredovanje oglaševalskega prostora C23.640 - Proizvodnja malte
N78.200 - Posredovanje začasne delovne sile C10.420 - Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
J59.120 - Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj C32.500 - Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
F43.910 - Postavljanje ostrešij in krovska dela C26.510 - Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
H50.300 - Potniški promet po celinskih vodah C10.110 - Proizvodnja mesa, razen perutninskega
H51.100 - Potniški zračni promet C10.130 - Proizvodnja mesnih izdelkov
A01.460 - Prašičereja C28.910 - Proizvodnja metalurških strojev
C10.830 - Predelava čaja in kave C32.910 - Proizvodnja metel in krtač
C10.310 - Predelava in konzerviranje krompirja C20.410 - Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
C10.200 - Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev C28.110 - Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
P85.100 - Predšolska vzgoja C30.910 - Proizvodnja motornih koles
C25.611 - Prekrivanje kovin s kovino C29.100 - Proizvodnja motornih vozil
D35.120 - Prenos električne energije C19.200 - Proizvodnja naftnih derivatov
H52.240 - Pretovarjanje C32.120 - Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
M74.300 - Prevajanje in tolmačenje C27.400 - Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
A01.190 - Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin C27.120 - Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
A01.260 - Pridelovanje oljnih sadežev C28.120 - Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
A01.160 - Pridelovanje rastlin za vlakna C27.520 - Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
A01.120 - Pridelovanje riža C13.950 - Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
A01.140 - Pridelovanje sladkornega trsa C14.310 - Proizvodnja nogavic
A01.150 - Pridelovanje tobaka C15.200 - Proizvodnja obutve
A01.130 - Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic C23.200 - Proizvodnja ognjevzdržne keramike
A01.110 - Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic C10.410 - Proizvodnja olja in maščob
B05.100 - Pridobivanje črnega premoga C26.700 - Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
B08.120 - Pridobivanje gramoza, peska, gline C25.732 - Proizvodnja orodja za stroje
B08.110 - Pridobivanje kamna C25.400 - Proizvodnja orožja in streliva
B08.910 - Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila C17.120 - Proizvodnja papirja in kartona
B05.200 - Pridobivanje rjavega premoga in lignita C20.420 - Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
B07.290 - Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin C25.300 - Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
E38.320 - Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov C28.210 - Proizvodnja peči in gorilnikov
B08.930 - Pridobivanje soli C10.120 - Proizvodnja perutninskega mesa
B06.100 - Pridobivanje surove nafte C28.140 - Proizvodnja pip in ventilov
B08.920 - Pridobivanje šote C17.230 - Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
B07.210 - Pridobivanje uranove in torijeve rude C28.230 - Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
B06.200 - Pridobivanje zemeljskega plina C11.050 - Proizvodnja piva
B07.100 - Pridobivanje železove rude C20.160 - Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
I56.210 - Priložnostna priprava in dostava jedi C24.410 - Proizvodnja plemenitih kovin
C13.100 - Priprava in predenje tekstilnih vlaken C13.910 - Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
A01.630 - Priprava pridelkov D35.210 - Proizvodnja plina
C18.130 - Priprava za tisk in objavo C22.210 - Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
A01.410 - Prireja mleka C31.010 - Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
R92.002 - Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah C15.120 - Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
J59.110 - Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj C10.720 - Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
C24.420 - Proizvodnja aluminija C13.930 - Proizvodnja preprog
C23.520 - Proizvodnja apna in mavca C10.850 - Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
C11.040 - Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja C26.200 - Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
C24.440 - Proizvodnja bakra C25.210 - Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
C20.300 - Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov C23.110 - Proizvodnja ravnega stekla
C20.120 - Proizvodnja barvil in pigmentov C20.200 - Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
C27.200 - Proizvodnja baterij in akumulatorjev C20.510 - Proizvodnja razstreliv
C23.610 - Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo C25.710 - Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
C32.130 - Proizvodnja bižuterije C25.731 - Proizvodnja ročnega orodja
C30.400 - Proizvodnja bojnih vozil C28.240 - Proizvodnja ročnih strojev in naprav
C11.070 - Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod C28.920 - Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
C23.910 - Proizvodnja brusilnih sredstev C10.320 - Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
C23.510 - Proizvodnja cementa C11.030 - Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
C30.120 - Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport C23.420 - Proizvodnja sanitarne keramike
C28.130 - Proizvodnja črpalk in kompresorjev C16.220 - Proizvodnja sestavljenega parketa
C14.120 - Proizvodnja delovnih oblačil C26.600 - Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
C23.440 - Proizvodnja druge tehnične keramike C20.170 - Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
C31.090 - Proizvodnja drugega pohištva C11.060 - Proizvodnja slada
C20.130 - Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij C10.810 - Proizvodnja sladkorja
C29.320 - Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila C10.520 - Proizvodnja sladoleda
C27.320 - Proizvodnja drugih električnih kablov in žic C14.140 - Proizvodnja spodnjega perila
C27.900 - Proizvodnja drugih električnih naprav C20.520 - Proizvodnja sredstev za lepljenje
C23.690 - Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca C23.140 - Proizvodnja steklenih vlaken
C22.190 - Proizvodnja drugih izdelkov iz gume C23.320 - Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
C16.290 - Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja C28.990 - Proizvodnja strojev za druge posebne namene
C17.290 - Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona C28.950 - Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
C22.290 - Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas C28.410 - Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
C20.590 - Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov C28.960 - Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
C23.490 - Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov C28.940 - Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
C25.290 - Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern C28.930 - Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
C23.990 - Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov C24.100 - Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
C24.450 - Proizvodnja drugih neželeznih kovin C23.630 - Proizvodnja sveže betonske mešanice
C28.490 - Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev C24.430 - Proizvodnja svinca, cinka in kositra
C14.190 - Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov C10.620 - Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
C20.140 - Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij C32.300 - Proizvodnja športne opreme
C14.390 - Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil C17.240 - Proizvodnja tapet
C10.890 - Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih C13.960 - Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
C28.290 - Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene C20.110 - Proizvodnja tehničnih plinov
C14.130 - Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil C10.730 - Proizvodnja testenin
C25.990 - Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov C12.000 - Proizvodnja tobačnih izdelkov
C13.990 - Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij C20.600 - Proizvodnja umetnih vlaken
C28.220 - Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav C26.520 - Proizvodnja ur
D35.111 - Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah C14.110 - Proizvodnja usnjenih oblačil
D35.112 - Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah C17.210 - Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
C29.310 - Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila C25.940 - Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
C27.510 - Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav C11.020 - Proizvodnja vina iz grozdja
C27.110 - Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev C17.110 - Proizvodnja vlaknin
C26.110 - Proizvodnja elektronskih komponent C23.130 - Proizvodnja votlega stekla
C26.400 - Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo C30.990 - Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
C26.120 - Proizvodnja elektronskih plošč C13.940 - Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
C22.220 - Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas C27.330 - Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
C20.530 - Proizvodnja eteričnih olj C10.840 - Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
C21.200 - Proizvodnja farmacevtskih preparatov C30.300 - Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
C21.100 - Proizvodnja farmacevtskih surovin C30.200 - Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
C16.210 - Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa C11.010 - Proizvodnja žganih pijač
C32.200 - Proizvodnja glasbil C31.030 - Proizvodnja žimnic
C20.150 - Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
ISSN 2536-2712
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov