Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
3. februarja, 2015
(0 ocene)
Ocena: 0

Regijska statistika slovenskega gospodarstva 2014

V letu 2014 so insolvenčni postopki, glede na registrirano število subjektov v regiji, najbolj pogosti v podravski regiji, sledita pa ji savinjska in osrednjeslovenska. Najmanj začetih postopkov imata gorenjska in goriška regija.
Deli s prijatelji

Začeti insolvenčni postopki po slovenskih regijah

V letu 2014 je v Sloveniji nad gospodarskimi subjekti (gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki) začetih skupaj 1.438 postopkov stečaja, prisilne poravnave in postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Največji delež insolvenčnih postopkov je začet v naši največji tj. osrednjeslovenski regiji (557 ali 39 % vseh začetih postopkov v Sloveniji) kar je, glede na dejstvo, da je kar 36% vseh subjektov registriranih v tej regiji, povsem pričakovano. Realnejšo podobo o pogostosti začetkov insolvenčnih postopkov po slovenskih regijah podaja primerjava podatkov o začetih postopkih glede na skupno število registriranih subjektov v posamezni regiji. Tako primerjave po absolutnih številih začetih postopkov kot relativne primerjave glede na velikost regije po številu registriranih subjektov so podane v spodnjih prikazih:

zaceti-insolvencni-postopki-2014

Podani podatki kažejo, da so v letu 2014 insolvenčni postopki, glede na registrirano število subjektov v regiji, najbolj pogosti v podravski regiji (13,2) začetih postopkov na 1.000 subjektov, sledita pa ji savinjska (11,3) in osrednjeslovenska z 10,2 začetih postopkov na 1.000 gospodarskih subjektov. Najmanj začetih postopkov imata gorenjska s 5,6 in goriška s 5,7 začetih postopkov na 1.000 gospodarskih subjektov.

Poslovni register v letu 2014 po regijah

Na dan 31.12.2014 poslovni register v Sloveniji beleži za dobrih 5.000 več novoustanovljenih podjetij in samostojnih podjetnikov kot pred enim letom. Od skupnih 19.835 vpisov in 14.724 izbrisov v poslovnem registru, je razumljivo največje število opravljeno v osrednjeslovenski regiji (7.087 vpisov in 4.732 izbrisov), sledijo pa ji podravska, savinjska in gorenjska regija. Najmanjše število vpisov (in izbrisov) v poslovnem registru v letu 2014 je opravljeno v zasavski regiji.

Realnejšo primerjavo dogajanja v poslovnem registru po regijah podaja primerjava vpisov in izbrisov glede na skupno število registriranih subjektov v posamezni regiji, ki kaže, da je relativno število vpisov najvišje v obalno-kraški regiji (156 vpisov na 1.000 registriranih subjektov) in najnižje v koroški regiji (109 vpisov na 1.000 registriranih subjektov). Po relativnem številu izbrisov iz poslovnega registra je na prvem mestu spodnjeposavska regija s 123 izbrisi na 1.000 subjektov, najmanj izbrisov po tem kriteriju pa beleži jugovzhodna Slovenija (84).

V kolikor vas zanima več o tematiki insolventnosti, vas vabimo k branju prispevka “Insolventnost ali nelikvidnost podjetja“.

stevilo-vpis-izbris-gospodarskih-subjektov-2014

Podatki o prispevku posamezne regije k povečanju skupnega števila gospodarskih subjektov v Sloveniji , posebej za gospodarske družbe in posebej za samostojne podjetnike, tako v absolutnih številkah prirasta kot tudi glede na število obstoječih registriranih subjektov, so podani v sledečih prikazih:

prirast-stevila-gospodarski-subjekti-2014

Kot kažejo podatki, je v letu 2014, relativno najvišjo rast števila gospodarskih subjektov zabeležila obalno-kraška regija, najnižjo pa koroška regija.

Transakcijski računi in blokade po regijah

Po zadnjih podatkih iz javnih podatkovnih baz, je na zadnji dan minulega leta tj. 31.12.2014 v Sloveniji imelo odprt najmanj eden transakcijski račun (TRR) 137.143 gospodarskih subjektov, 13.425 pa je bilo takšnih, ki niso imeli odprtega TRR. V navedeni nabor so všteti le gospodarski subjekti (tj. gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki), ki niso v katerem od insolvenčnih postopkov. Brez računa odprtega v Sloveniji torej posluje kar 9,8 % subjektov. Število subjektov, ki poslujejo brez računa v Sloveniji po regijah in relativno, glede na število subjektov v regiji podajamo v spodnjih pregledih:

brez-trr-racuna-regije-2014

Po podanih glede na število subjektov v regiji, posluje največ subjektov brez bančnega računa v pomurski regiji (115 na 1.000 subjektov), sledijo pa ji osrednjeslovenska in spodnjeposavska regija. Najmanj subjektov brez računa, glede na število vseh posluje v goriški, koroški in gorenjski regiji.

stevilo-blokiranih-gospodarskih-subjektov-2014

Relativno najvišje število blokiranih subjektov ima pomurska regija najmanjše pa primorsko-notranjska.

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
12. julija, 2023