Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
11. februarja, 2015
(1 ocene)
Ocena: 5

Regijska statistika januar 2015

V januarju 2015 je v Sloveniji nad gospodarskimi subjekti začetih skupaj 118 postopkov stečaja, prisilne poravnave in postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Največji delež insolvenčnih postopkov je začet v naši največji tj. osrednjeslovenski regiji.
Deli s prijatelji

Začeti insolvenčni postopki po slovenskih regijah

V januarju 2015 je v Sloveniji nad gospodarskimi subjekti (gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki) začetih skupaj 118 postopkov stečaja, prisilne poravnave in postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Največji delež insolvenčnih postopkov je začet v naši največji tj. osrednjeslovenski regiji (48 ali 40 % vseh začetih postopkov v Sloveniji).

Realnejšo podobo o pogostosti začetkov insolvenčnih postopkov po slovenskih regijah podaja primerjava podatkov o začetih postopkih glede na skupno število registriranih subjektov v posamezni regiji. Tako primerjave po absolutnih številih začetih postopkov kot relativne primerjave glede na velikost regije po številu registriranih subjektov so podane v spodnjih prikazih:

zaceti-insolvencni-postopki-januar-2015

Podani podatki kažejo, da so v januarju 2015 insolvenčni postopki, glede na registrirano število subjektov v regiji, najbolj pogosti v spodnjeposavski regiji 1,3 začetih postopkov na 000 subjektov, sledita pa ji podravska (1,2) in osrednjeslovenska z 0,9 začetih postopkov na 000 gospodarskih subjektov. Najmanj začetih postopkov v januarju 2015 imata obalno-kraška z 0,3 in goriška z 0,2 začetih postopkov na 000 gospodarskih subjektov.

Poslovni register po slovenskih regijah

Na dan 31.01.2015 poslovni register v Sloveniji beleži za 622 več novoustanovljenih podjetij in samostojnih podjetnikov kot pred enim mesecem. Od skupnih 2.071 vpisov in 1.449 izbrisov v poslovnem registru, je razumljivo največje število opravljeno v osrednjeslovenski regiji (764 vpisov in 462 izbrisov), sledijo pa ji podravska, gorenjska in savinjska regija. Najmanjše število vpisov v poslovnem registru v januarju 2015 je opravljeno v primorsko notranjski regiji.

Realnejšo primerjavo dogajanja v poslovnem registru po regijah podaja primerjava vpisov in izbrisov glede na skupno število registriranih subjektov v posamezni regiji, ki kaže, da je v januarju 2015 relativno število vpisov najvišje v zasavski regiji (16,6 vpisov na 000 registriranih subjektov) in najnižje v primorsko notranjski regiji (9,6 vpisov na 000 registriranih subjektov). Po relativnem številu izbrisov iz poslovnega registra je na prvem mestu podravska regija z 11,7 izbrisi na 000 subjektov, najmanj izbrisov po tem kriteriju pa beleži spodnjeposavska regija (7,4).

Podatki o prispevku posamezne regije k povečanju skupnega števila gospodarskih subjektov v Sloveniji , posebej za gospodarske družbe in posebej za samostojne podjetnike, tako v absolutnih številkah prirasta kot tudi glede na število obstoječih registriranih subjektov, so podani v sledečih prikazih:

Kot kažejo podatki je v januarju 2015, relativno najvišjo rast števila gospodarskih subjektov zabeležila zasavska regija s povečanjem števila podjetij in samostojnih podjetnikov za 7,6 na 000 subjektov, najnižjo rast oz. celo zmanjšanje števila subjektov v januarju 2015 pa beleži primorsko-notranjska regija.

V splošnem predstavljajo v populaciji gospodarskih subjektov večino opravljenih vpisov in izbrisov v poslovnem registru samostojni podjetniki (tj. 73 % vseh vpisov in 79 % vseh izbrisov). 

Transakcijski računi in blokade po regijah

Po zadnjih podatkih iz javnih podatkovnih baz, je na zadnji dan minulega meseca tj. 31.01.2015 v Sloveniji imelo odprt najmanj eden transakcijski račun (TRR) 137.471 gospodarskih subjektov, 13.063 pa je bilo takšnih, ki niso imeli odprtega TRR. V navedeni nabor so všteti le gospodarski subjekti ( tj. gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki ), ki niso v katerem od insolvenčnih postopkov. Brez računa odprtega v Sloveniji torej posluje kar 8,7 % subjektov. 

Število subjektov, ki poslujejo brez računa v Sloveniji po regijah in relativno, glede na število subjektov v regiji, podajamo v spodnjih pregledih:

brez-trr-racuna-regije-januar-2015

Po podanih podatkih, glede na število subjektov v regiji, posluje največ subjektov brez bančnega računa v pomurski regiji (109,8 na 1.000 subjektov), sledijo pa ji osrednjeslovenska in spodnjeposavska regija. Najmanj subjektov brez računa, glede na število vseh, posluje v goriški, koroški in gorenjski regiji.

Na dan 31.01.2015 je imelo blokirane TRR 9.270 subjektov kar je za ca. 11 % več kot pred enim mesecem in za 1 % več kot pred enim letom. Najobčutnejša relativna rast števila subjektov z blokiranimi računi, glede na stanje ob začetku tega leta je zaznana v zasavski regiji, kjer se je število blokiranih subjektov na zadnji dan v mesecu povečalo kar za 54 % in v primorski regiji, kjer je število blokiranih subjektov glede na stanje ob začetku leta višje za 38 %. Najnižja rast števila blokiranih subjektov (pod 1 %) je zaznana v koroški in goriški regiji.

Podatki o relativnem številu blokad (na 000 subjektov) kažejo, da je konec januarja 2015 relativno največ blokiranih subjektov v savinjski regiji (76,9 na 000 subjektov), sledijo pa ji spodnjeposavska, pomurska in podravska regija. Relativno najmanjše število blokiranih subjektov ima gorenjska regija (46,4 na 000 subjektov).

stevilo-blokiranih-gospodarskih-subjektov-zacetek-leta-konec-januarja-2015

Med subjekti, ki so na dan 31.01.2015 imeli blokiran TRR je večina takšnih, ki po določilih 2. alineje 1. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP zapadejo pod domnevo insolventnosti, saj so njihovi računi neprekinjeno blokirani 60 ali več dni, ali pa so s prekinitvami blokirani več kot 60 dni v 90 dnevnem obdobju.

V kolikor vas zanima več o tematiki insolventnosti, vas vabimo k branju prispevka “Insolventnost ali nelikvidnost podjetja“.

*Podatki v tem poročilu so povzeti po bazah podatkov, ki so ažurirane: poslovni register 08.02.2015, baza TRR 09.02.2015 in baza insolv. postopkov 09.02.2015

 

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
16. avgusta, 2023