Predstavitev

Zakaj izbrati ebonitete?
Ocenite tveganost partnerja
V aplikaciji so razkriti podatki o lastnikih, lastniških povezavah vse do ravni fizične osebe, o boniteti podjetja ter druge pomembne informacije, ki vam bodo pomagale do odgovorov na številna vprašanja v zvezi z uspešnostjo, zadolženostjo, plačilno sposobnostjo vaših poslovnih partnerjev.

Aplikacija je prva in edina v slovenskem gospodarskem prostoru, ki vam vsak trenutek podaja:

 • informacijo o nastopu domneve insolventnosti (plačilne nesposobnosti)
 • podatke o imetju transakcijskih računov v tujini
 • podatke o načinu zastopanja pravnih oseb
 • podatke o prijavah terjatev vsakega subjekta v insolvenčnih postopkih drugih oseb
 • vpogled v višino zadolžitvenega potenciala subjektov
 • vpogled v povzetke revizijskih mnenj o subjektih
 • podatke o zgodovini neplačevanja davščin in nepredlaganja REK obrazcev za posamezne davčne zavezance
 • analizo po kompleksnih metodah in modelih, kot so Altmanov model, Kraliček in Diskriminantna analiza…

V aplikaciji so zbrani in uporabniku prijazno predstavljeni podatki, ki podajajo odgovore na številna ključna vprašanja, s katerimi je pogojena odločitev o sodelovanju z določenim partnerjem ob še sprejemljivi stopnji tveganja. Aplikacija odgovarja na vprašanja kot so:

 • Kako uspešno posluje podjetje? Ali je plačilno sposobno?
 • Ali podjetje posluje brez transakcijskega računa? Ima morebiti račun odprt v tujini?
 • Kdo in na kašen način zastopa podjetje?
 • Je podjetje davčni dolžnik? Je bilo pred kratkim davčni dolžnik?
 • Ali je podjetje, s katerim poslujemo, preveč zadolženo?
 • Kolikšen je njegov zadolžitveni potencial (kreditni limit)?
 • Kako učinkovito upravlja s terjatvami, zalogami in obveznostmi?
 • Koliko premoženja lahko podjetje izgubi zaradi stečaja drugih oseb?

Podana ocena tveganja se posodablja dnevno in je v osnovi sestavljena iz statične ocene (bilančni podatki) ter dinamične ocene ( podatki o tožbah, blokadah, plačilnih navadah…). Tako ažurirana aplikacija vam omogoča hitro sprejemanje odločitev tudi med telefonskim pogovorom ali v prisotnosti stranke.

Dnevni Informator
Obvladujte tveganje vašega podjetja in bodite pravočasno obveščeni o vsem, kar se dogaja z vašimi partnerji. S pomočjo aplikacije si lahko izberete svoj portfelj strank in podatke, o katerih želite biti obveščeni. Glede na izbrano vas bo dnevni informator ažurno obveščal o ključnih spremembah pri poslovnih partnerjih na vaš elektronski naslov.

Bodite obveščeni pravočasno!

Z lastnim naborom strank in podatkov si lahko zagotovite ažurno spremljanje vseh ključnih dogodkov in sprememb podatkov povezanih z vašimi poslovnimi partnerji:

 • Spremembe v sodnem registru (naziv, naslov, dejavnost zastopniki, lastniki ali nadzorni svet, spremembe v načinu zastopanja.
 • Blokade ali deblokade računov.
 • Nastop domneve insolventnosti.
 • Odločanje o začetih postopkih o izbrisu ali prenehanju po skrajšanem postopku.
 • Sodni naroki.
 • Začetek in konec insolventnega postopka.
 • Odprtje ali zaprtje TRR v Sloveniji ali v tujini.
 • Nakazila v davčne oaze.
 • Davčni neplačniki / nepredlagatelji REK obrazcev.
 • Odvzete identifikacije za DDV.
 • Sprememba bonitetne ocene.

Izboljšajte likvidnost
Denarni tok in likvidnost vašega podjetja sta odvisna od plačnikove likvidnosti. Vas zanima kakšen je plačilni indeks vaših kupcev? Koliko terjatev imajo ti prijavljenih v insolventne postopke drugih? Vse to in še več boste izvedeli z uporabo spletne aplikacije EBONITETE.SI, kjer vas seznanimo z razširjeno analizo poslovanja vaših poslovnih partnerjev.

Likvidnost je sposobnost preoblikovanja posameznih oblik sredstev v denar. Odgovornost direktorja podjetja in tudi finančnika je prav zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne likvidnosti. Podjetje je uspešno le, če pravilno načrtujete denarni tok podjetja. Zato podjetje mora vedeti:

 • Kakšna je plačnikova likvidnost?
 • Kakšen je plačilni indeks podjetja?
 • Koliko terjatev ima prijavljenih v insolventne postopke drugih?

Enostavna aplikacija
Čas je, še posebej v poslovnem svetu, dragocena dobrina. V konstantni razvoj aplikacije dnevno vlagamo svoje znanje , trud in sredstva, da bi bila le-ta kar se da enostavna in pregledna. Namesto več programskih orodij in razdrobljenih podatkovnih baz lahko sedaj uporabite le EBONITETE.SI in to brez poglobljenega računovodskega znanja. Vpogled v aplikacijo vam omogoča, da si v trenutku ustvarite jasno sliko o vašem sedanjem ali bodočem poslovnem partnerju.
Plačilni indeks
Spremljamo plačilne navade slovenskih podjetij in na podlagi poročanj o posameznih plačilih izračunavamo plačilni indeks, s katerim lahko ocenite, kdaj lahko pričakujete plačilo s strani vašega poslovnega partnerja.

Imate koristne informacije, ki nam lahko pomagajo izboljšati plačilni indeks za določen pravni subjekt?
Naše stranke lahko postanejo del mreže poročevalcev podatkov in tako z rednim poročanjem o dejanskih plačilnih rokih sodelujejo pri oblikovanju plačilnega indeksa. Postopek poročanja je povsem avtomatiziran in ne zahteva veliko dela. Redno poročanje informacij o plačilnih navadah strank ima lahko izredno pozitivne učinke na poslovanje poročevalcev.

Insolventnost
EBONITETE.SI je edina aplikacija, v kateri so razvidni vsi podatki, ki so pomembni v insolventnih postopkih.

Povzeti so vsi osnovni podatki o postopku insolventnosti z morebitno opisano značilnostjo in opombo. Prav tako so razvidni datum začetka insolventnega postopka, datum prijave terjatev in morebitne posebnosti prijave. Spremljamo prijave upnikov v insolventne postopke in izreke upravitelja o priznavanju terjatev. Z naprednim iskalnikom lahko pregledujete postopke po upraviteljih, sodiščih, vrstah postopkov ipd. S pomočjo teh zlahka ocenite, kakšno je tveganje pri sodelovanju z določenim podjetjem.

Statistični podatki
Za vas smo pripravili statistični pregled blokad TRR, domnev insolventnosti, insolventnih postopkov, davčnih neplačnikov in nakazil v davčne oaze, preklicev DDV identifikacij, vpisov in izbrisov v poslovnem registru, subjektov brez transakcijskih računov, podjetij registriranih v Sloveniji s tujim kapitalom.
Pričnite z uspešnim poslovanjem že danes.
Naročite ebonitete.si
oz. pokličite
08 200 38 80
ISSN 2536-2712
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov