Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
14. maja, 2015
(1 ocene)
Ocena: 5

Objave bilanc 2014

Objave bilanc za 2014 v znamenju porasta domnevne insolventnosti. Za leto 2014 je v Sloveniji konec leta 2014 bilo 12.803 takšnih podjetij in samostojnih podjetnikov, za katere, po kriteriju kapitala, velja domneva insolventnosti. V celotni populaciji gospodarskih subjektov predstavlja število domnevno insolventnih družb 8,4 % delež.
Deli s prijatelji

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v 3. odstavku 14. člena opredeljuje domnevo insolventnosti z vidika kapitala gospodarskega subjekta kot stanje pri katerem je vrednost premoženja subjekta manjša od vsote njegovih obveznosti (negativni kapital oz. pri dolžniku, ki je kapitalska družba, kot stanje ko izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosega polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv).

objave-bilanc-2014

Po podatkih za gospodarske subjekte, za katere je AJPES pred kratkim objavil bilance stanja za leto 2014, je v Sloveniji konec leta 2014 bilo 12.803 takšnih podjetij in samostojnih podjetnikov, za katere, po kriteriju kapitala, velja domneva insolventnosti. V celotni populaciji gospodarskih subjektov predstavlja število domnevno insolventnih družb 8,4 % delež.

Med domnevno insolventne dolžnike niso všteti tisti, nad katerimi je že začet kateri od insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava). Glede na dejstvo, da za ca. 3.000 subjektov bilančni podatki še niso objavljeni, bo dejanska slika glede domnevne insolventnosti kvečjemu še nekoliko slabša. Zaskrbljujoče je, da je število domnevno insolventnih po kriteriju kapitala za skoraj 8 % višje kot po bilančnih podatkih za leto 2013, za 0,4 % pa se je povečal tudi delež domnevno insolventnih dolžnikov v celotni populaciji gospodarskih subjektov.

Glede regijske razporejenosti domnevno insolventnih dolžnikov po kriteriju kapitala velja, da je prav v vseh regijah prišlo do povečanja števila domnevno insolventnih subjektov glede na leto 2013. Po bilančnih podatkih za leto 2014 je največje število domnevno insolventnih dolžnikov v osrednjeslovenski regiji (5.992), najmanj pa v koroški regiji (176).

Podobno velja tudi za primerjavo podatkov o relativnem številu domnevno insolventnih subjektov glede na celotno populacijo gospodarskih subjektov v regiji. Najvišje število domnevno insolventnih dolžnikov na 1.000 subjektov ima osrednjeslovenska regija (109,7 na vsakih 1.000 subjektov v regiji), najmanjše pa koroška regija (44,0 na vsakih 1.000 subjektov v regiji) pri čemer pa ravno koroška regija beleži najvišji indeks rasti števila domnevno insolventnih dolžnikov po kriteriju kapitala.

Povprečno je v Sloveniji, po kriteriju kapitala, domnevno insolventnih 83,8 subjektov na vsakih 1.000 gospodarskih subjektov. Nazornejši in natančnejši prikaz podatkov o domnevni insolventnosti subjektov po kriteriju kapitala in po regijah podajajo spodnji grafični prikazi.

domneva-insolventnosti

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
poslovna-statistika-mesec-avgust-2023-ebonitete.si
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
6. septembra, 2023