CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI

Gospodarski subjekt
Naziv:
Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.
Sedež:
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
Matična številka:
5827558
je imetnik listine
CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI
logo
izdajatelja PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.

Aktualni podatki imetnika certifikata iz javnih evidenc so sledeči:
Naziv:
Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.
Sedež:
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
Matična številka:
5827558
Davčna številka:
88743926
Dejavnost:
E 36.000 - Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Datum vpisa subjekta v poslovni register:
27.1.1994
Vpisna številka:
12510800 
Registrski organ:
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital subjekta:
25.038,00 EUR
Velikost subjekta po kriterijih ZGD-1:
Majhne enote
Zakoniti zastopniki subjekta:
Boštjan Aver - direktor

Certifikat finančne zanesljivosti:
Št. certifikata:
2018-903626-02
Datum izdaje:
6.8.2018
Veljavnost do:
6.8.2019

Zadnja bilanca subjekta ob datumu izdaje Certifikata je bilanca za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Imetnik je certifikat pridobil v skladu s splošnimi pogoji za izdajo Certifikata finančne zanesljivosti. Izdajatelj Certifikata izvaja monitoring poslovanja imetnika veljavnega Certifikata s preverjanjem stanja po objavi novih bilančnih podatkov, preverjanjem blokad TRR in preverjanjem statusa subjekta glede dolga do FURS in predlaganja REK obrazcev. Če izdajatelj Certifikata ugotovi, da imetnik Certifikata več ne izpolnjuje vseh kriterijev, izdajatelj onemogoči imetniku uporabo spletnega Certifikata in e-znaka Certifikata ter naročnika obvesti, da Certifikat ni veljaven.
PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.
Pričnite z uspešnim poslovanjem že danes.
Naročite ebonitete.si
oz. pokličite
08 200 38 80
ISSN 2536-2712
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov