CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI

Gospodarski subjekt
Naziv:
KOTAL TRADE, d.o.o., Ljubljana
Sedež:
Španova pot 2, 1000 Ljubljana
Matična številka:
5817064
je imetnik listine
CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI
logo
izdajatelja PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.

Aktualni podatki imetnika certifikata iz javnih evidenc so sledeči:
Naziv:
KOTAL TRADE, Podjetje za servis, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež:
Španova pot 2, 1000 Ljubljana
Matična številka:
5817064
Davčna številka:
70270732
Dejavnost:
G 46.900 - Nespecializirana trgovina na debelo
Datum vpisa subjekta v poslovni register:
3.5.1993
Vpisna številka:
12261500 
Registrski organ:
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital subjekta:
48.903,00 EUR
Velikost subjekta po kriterijih ZGD-1:
Majhne enote
Zakoniti zastopniki subjekta:
Gregor Zadnikar - prokurist, Janez Zadnikar - prokurist, Jernej Zadnikar - direktor

Certifikat finančne zanesljivosti:
Št. certifikata:
2019-865660-03
Datum izdaje:
7.2.2019
Veljavnost do:
7.2.2020

Zadnja bilanca subjekta ob datumu izdaje Certifikata je bilanca za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Imetnik je certifikat pridobil v skladu s splošnimi pogoji za izdajo Certifikata finančne zanesljivosti. Izdajatelj Certifikata izvaja monitoring poslovanja imetnika veljavnega Certifikata s preverjanjem stanja po objavi novih bilančnih podatkov, preverjanjem blokad TRR in preverjanjem statusa subjekta glede dolga do FURS in predlaganja REK obrazcev. Če izdajatelj Certifikata ugotovi, da imetnik Certifikata več ne izpolnjuje vseh kriterijev, izdajatelj onemogoči imetniku uporabo spletnega Certifikata in e-znaka Certifikata ter naročnika obvesti, da Certifikat ni veljaven.
PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.
Pričnite z uspešnim poslovanjem že danes.
Naročite ebonitete.si
oz. pokličite
08 200 38 80
ISSN 2536-2712
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov