CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI

Gospodarski subjekt
Naziv:
VITAGO, d.o.o.
Sedež:
Cesta Borisa Kidriča 3, 1410 Zagorje ob Savi
Matična številka:
5507316
je imetnik listine
CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI
logo
izdajatelja PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.

Aktualni podatki imetnika certifikata iz javnih evidenc so sledeči:
Naziv:
VITAGO, knjigovodsko svetovalni inženiring, d.o.o.
Sedež:
Cesta Borisa Kidriča 3, 1410 Zagorje ob Savi
Matična številka:
5507316
Davčna številka:
68276311
Dejavnost:
M 69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Datum vpisa subjekta v poslovni register:
26.7.1991
Vpisna številka:
11281700 
Registrski organ:
Okrožno sodišče Ljubljana
Osnovni kapital subjekta:
19.705,00 EUR
Velikost subjekta po kriterijih ZGD-1:
Mikro enote
Zakoniti zastopniki subjekta:
Gorazd Klančišar - direktor, Sonja Klančišar - prokurist

Certifikat finančne zanesljivosti:
Št. certifikata:
2019-861575-02
Datum izdaje:
19.11.2019
Veljavnost do:
22.1.2021

Zadnja bilanca subjekta ob datumu izdaje Certifikata je bilanca za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018.
Imetnik je certifikat pridobil v skladu s splošnimi pogoji za izdajo Certifikata finančne zanesljivosti. Izdajatelj Certifikata izvaja monitoring poslovanja imetnika veljavnega Certifikata s preverjanjem stanja po objavi novih bilančnih podatkov, preverjanjem blokad TRR in preverjanjem statusa subjekta glede dolga do FURS in predlaganja REK obrazcev. Če izdajatelj Certifikata ugotovi, da imetnik Certifikata več ne izpolnjuje vseh kriterijev, izdajatelj onemogoči imetniku uporabo spletnega Certifikata in e-znaka Certifikata ter naročnika obvesti, da Certifikat ni veljaven.
PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.
Pričnite z uspešnim poslovanjem že danes.
Naročite ebonitete.si
oz. pokličite
08 200 38 80
ISSN 2536-2712
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov