CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI

Gospodarski subjekt
Naziv:
LIVING d.o.o.
Sedež:
Goriška cesta 66 A, 5270 Ajdovščina
Matična številka:
5939615
je imetnik listine
CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI
logo
izdajatelja PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.

Aktualni podatki imetnika certifikata iz javnih evidenc so sledeči:
Naziv:
LIVING Livarski inženiring d.o.o.
Sedež:
Goriška cesta 66 A, 5270 Ajdovščina
Matična številka:
5939615
Davčna številka:
45612528
Dejavnost:
M 71.129 - Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
Datum vpisa subjekta v poslovni register:
10.4.1996
Vpisna številka:
10359100 
Registrski organ:
Okrožno sodišče Nova Gorica
Osnovni kapital subjekta:
20.865,00 EUR
Velikost subjekta po kriterijih ZGD-1:
Majhne enote
Zakoniti zastopniki subjekta:
Aleksander Ferjančič - direktor

Certifikat finančne zanesljivosti:
Št. certifikata:
2017-814570-03
Datum izdaje:
21.11.2017
Veljavnost do:
21.11.2018

Zadnja bilanca subjekta ob datumu izdaje Certifikata je bilanca za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Imetnik je certifikat pridobil v skladu s splošnimi pogoji za izdajo Certifikata finančne zanesljivosti. Izdajatelj Certifikata izvaja monitoring poslovanja imetnika veljavnega Certifikata s preverjanjem stanja po objavi novih bilančnih podatkov, preverjanjem blokad TRR in preverjanjem statusa subjekta glede dolga do FURS in predlaganja REK obrazcev. Če izdajatelj Certifikata ugotovi, da imetnik Certifikata več ne izpolnjuje vseh kriterijev, izdajatelj onemogoči imetniku uporabo spletnega Certifikata in e-znaka Certifikata ter naročnika obvesti, da Certifikat ni veljaven.
PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.
Pričnite z uspešnim poslovanjem že danes.
Naročite ebonitete.si
oz. pokličite
08 200 38 80
ISSN 2536-2712
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov