Arhiv novic
7. dec
2018
Pomemben korak v razvoju transparentnega tržišča poslovnih in bonitetnih informacij
Konferenca regionalnih bonitetnih agencij s područja bivše Jugoslavije, Adria Business Information Network, je to leto izvedena v Zagrebu pod pokroviteljstvom podjetja EL KONCEPT d.o.o., ki je lastnik portala Fininfo (www.fininfo.hr). Dosedanjim partnerjem se je kot nov član pridružil makedonski Target group d.o.o. Širitev sodelovanja bo dopolnila obseg regionalnih poslovnih in bonitetnih informacij , kot tudi izboljšala njihovo kvaliteto.
10. maj
2018
Novi finančni podatki 2017
V aplikaciji so na voljo že finančni podatki za poslovno leto 2017 za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, zavode, občine. Za družbe, ki so zavezane k reviziji, pa posodabljamo finančne podatke takoj po objavi revidiranih podatkov in jim dajemo prednost pred statističnimi finančnimi podatki.
20. feb
2018
Statistike insolventnosti po regijah
V priloženi statistiki je podana primerjava števila začetih insolvenčnih postopkov in ustvarjenega čistega poslovnega izida na število aktivnih gospodarskih subjektov po posamezni regiji v Sloveniji Več v...
8. jun
2017
Srečanje bonitetnih agencij nekdanje Jugoslavije
Manj kot teden dni po srečanju voditeljev balkanskih držav na Brdu pri Kranju, se bodo 09. in 10. junija na istem kraju sestali predstavniki bonitetnih agencij iz držav nekdanje Jugoslavije. Cilj srečanja je širjenje sodelovanja in povečanje varnosti pri poslovanju med podjetji s tega področja.
11. maj
2017
Novi finančni podatki 2016
V aplikaciji so na voljo že finančni podatki za poslovno leto 2016 za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, zavode, občine. Za družbe, ki so zavezane k reviziji, pa posodabljamo finančne podatke takoj po objavi revidiranih podatkov in jim dajemo prednost pred statističnimi finančnimi podatki.
17. jan
2017
Statistike insolventnosti – 2016
Po tem, ko je leto 2014 bilo zaznamovano z rekordnim številom začetih stečajnih postopkov nad pravnimi osebami (1.138) leto 2015 pa z rekordnim številom osebnih stečajev nad potrošniki (4.004), je leto 2016 minilo v znamenju umirjanja števila začetih insolvenčnih postopkov. Več v...
8. avg
2016
Veliki posli bodo varnejši z bonitetno oceno
Presoja bonitete pri poslovnih partnerjih je osnova resnega poslovanja, je prepričana direktorica prve bonitetne agencije Dragice Razboršek: »Ocenjujemo, da vse velike družbe in večina drugih aktivnih slovenskih podjetij uporablja različne on-line aplikacije za vpogled v takšne ocene.« Več v...
9. maj
2016
Novi finančni podatki 2015
V aplikaciji so na voljo že finančni podatki za poslovno leto 2015 za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, zavode, občine. Za družbe, ki so zavezane k reviziji, pa posodabljamo finančne podatke takoj po objavi revidiranih podatkov in jim dajemo prednost pred statističnimi finančnimi podatki.
22. apr
2016
Novi finančni podatki 2015
V aplikaciji so na voljo že prvi finančni podatki za poslovno leto 2015 za gospodarske družbe, občine, zavode, ipd. Za družbe, ki so zavezane k reviziji, pa posodabljamo finančne podatke takoj po objavi revidiranih podatkov in jim dajemo prednost pred statističnimi finančnimi podatki.
1. mar
2016
Podjetja zelo težko sama določijo boniteto drugih
Terjatve pomenijo večino premoženja pri večini gospodarskih subjektov. Zato je treba v okviru obvladovanja tveganj veliko pozornosti nameniti obvladovanju neplačil terjatev. In kot velja na splošno, velja tudi na tem področju pravilo, da je preventiva najbolj učinkovita. Pri obvladovanju je najpomembnejša natančna in pravočasna informacija. Več v...
23. feb
2016
Mednarodna bonitetna poročila
Od februarja 2016 naprej lahko pri nas naročite tudi bonitetna poročila za podjetja iz Bosne in Hercegovine ter Črne gore. Poleg tega vam od sedaj naprej za Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Makedonijo nudimo tudi bonitetna poročila za posamezno dejavnost oziroma za konkurenčna podjetja Več v...
6. jan
2016
Statistika gospodarstva Slovenije 2015
V minulem letu 2015 je bilo v Sloveniji začetih 1.289 insolventnih postopkov nad gospodarskimi subjekti. V primerjavi z letom 2014 se je to število zmanjšalo za 11%. Več v...
11. jun
2015
Regijska statistika maj 2015
V maju 2015 je v Sloveniji nad gospodarskimi subjekti. začetih skupaj 89 postopkov stečaja, prisilne poravnave in postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Največje število insolvenčnih postopkov je začetih v osrednjeslovenski regiji (31), podravski regiji (20) in jugovzhodni Sloveniji (10). Več v...
14. maj
2015
Objave bilanc 2014
Objave bilanc za 2014 v znamenju porasta domnevne insolventnosti. Za leto 2014 je v Sloveniji konec leta 2014 bilo 12.803 takšnih podjetij in samostojnih podjetnikov, za katere, po kriteriju kapitala, velja domneva insolventnosti. V celotni populaciji gospodarskih subjektov predstavlja število domnevno insolventnih družb 8,4 % delež. Več v...
13. maj
2015
Regijska statistika april 2015
Največje število insolvenčnih postopkov je začetih v osrednjeslovenski (49), podravski (18) in savinjski regiji (15). Na dan 30.04.2015 poslovni register v Sloveniji beleži za 824 več novoustanovljenih podjetij in samostojnih podjetnikov kot pred enim mesecem. Več v...
10. maj
2015
Novi finančni podatki 2014
V aplikaciji so na voljo že finančni podatki za poslovno leto 2014 za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike. Za družbe, ki so zavezane k reviziji, pa posodabljamo finančne podatke takoj po objavi revidiranih podatkov in jim dajemo prednost pred statističnimi finančnimi podatki.
5. maj
2015
Statistika gospodarstva april 2015
Leto 2015 je tudi po poteku meseca aprila v znamenju visokega števila začetih osebnih stečajev. Skupaj je tako v prvih štirih mesecih začetih kar 1.587 osebnih stečajev, kar je za 45 % več kot v istem obdobju leta 2014. Več v...
23. apr
2015
Regijska statistika marec 2015
V marcu 2015 je v Sloveniji nad gospodarskimi subjekti začetih skupaj 122 postopkov stečaja, prisilne poravnave in postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Največje število insolvenčnih postopkov je začetih v osrednjeslovenski (45), savinjski (26) in podravski regiji Več v...
8. apr
2015
Statistika gospodarstva marec 2015
Skupaj je v prvem tromesečju začetih kar 1.260 osebnih stečajev, kar je za 62 % več kot v prvem tromesečju 2014. V letu 2014 je bilo povprečno mesečno začetih 334 osebnih stečajev, medtem ko podatki za prvo tromesečje letošnjega leta kažejo na povprečje 420 osebnih stečajev na mesec Več v...
23. mar
2015
Regijska statistika februar 2015
V februarju 2015 je v Sloveniji nad gospodarskimi subjekti začetih skupaj 112 postopkov stečaja, prisilne poravnave in postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Največji delež insolvenčnih postopkov je začetih v podravski in osrednjeslovenski regiji. Več v...
17. mar
2015
Bonitetna poročila za tuja podjetja
Od marca 2015 lahko pri nas naročite, poleg poročil za hrvaška podjetja, tudi bonitetna poročila za podjetja iz drugih držav sveta. Naročilo lahko izpolnite tudi preko spletnega obrazca, naročeno bonitetno poročilo za podjetja iz Hrvaške prejmete v roku dveh delovnih, za podjetja iz ostalih držav pa v 5 - 7 delovnih dni. Poročilo vam pošljemo na vaš elektronski naslov Več v...
12. mar
2015
Statistika gospodarstva februar 2015
V mesecu februarju je začetih 398 osebnih stečajev, kar je sicer manj kot mesec prej, vendar še vedno izrazito več kot kadarkoli pred letom 2015. V letu 2014 je bilo povprečno mesečno začetih 334 osebnih stečajev, kar pomeni da februarsko število le teh presega lansko povprečje za 22 %. Več v...
11. feb
2015
Regijska statistika januar 2015
V januarju 2015 je v Sloveniji nad gospodarskimi subjekti začetih skupaj 118 postopkov stečaja, prisilne poravnave in postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Največji delež insolvenčnih postopkov je začet v naši največji tj. osrednjeslovenski regiji. Več v...
2. feb
2015
Statistika gospodarstva januar 2015
Po tem, ko je leto 2014 bilo zaznamovano z močnim povečanjem števila osebnih stečajev, se je v letošnjem januarju nad potrošniki začelo rekordnih 432 osebnih stečajev, kar je 33 % več kot povprečno število začetih postopkov v letu 2014. Več v...
23. jan
2015
Bonitetna poročila za hrvaška podjetja
Pri nas lahko naročite bonitetno poročilo tudi za podjetja iz Hrvaške. Naročilo lahko izpolnite tudi preko spletnega obrazca, naročeno bonitetno poročilo pa prejmete v roku dveh delovnih na vaš elektronski ali poštni naslov. Več v...
21. jan
2015
Regijska statistika slovenskega gospodarstva 2014
V letu 2014 so insolvenčni postopki, glede na registrirano število subjektov v regiji, najbolj pogosti v podravski regiji, sledita pa ji savinjska in osrednjeslovenska. Najmanj začetih postopkov imata gorenjska in goriška regija. Več v...
9. jan
2015
Statistika gospodarstva Slovenije 2014
V minulem letu 2014 je bilo v Sloveniji začetih 1.294 stečajnih postopkov nad pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki. Število za 37 % presega število stečajev iz leta 2013 in kar za 121 % tistih iz leta 2012. Več v...
2. dec
2014
Konsolidirani izkazi družb
Za gospodarske družbe, ki so za poslovno leto 2013 pripravili konsolidacijo, smo v aplikaciji dodali konsolidirane finančne podatke. Pri vsakem konsolidiranem izkazu je naveden tudi revizor ter povzetek revizorjevega mnenja.
6. jun
2014
Finančni podatki občin in bolnic
V aplikaciji smo za vas dodali bilančne podatke slovenskih občin, bolnic ter zdravstvenih zavodov. Podatki obsegajo poslovanje za leti 2012 in 2013.
ISSN 2536-2712
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov