CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI

Gospodarski subjekt
Naziv:
MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Sedež:
Ulica 15.maja 4, 6000 Koper - Capodistria
Matična številka:
5072255
je imetnik listine
CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI
logo
izdajatelja PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.

Aktualni podatki imetnika certifikata iz javnih evidenc so sledeči:
Naziv:
Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Sedež:
Ulica 15.maja 4, 6000 Koper - Capodistria
Matična številka:
5072255
Davčna številka:
32375204
Dejavnost:
E 38.110 - Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Datum vpisa subjekta v poslovni register:
28.3.1974
Vpisna številka:
10006200 
Registrski organ:
Okrožno sodišče Koper
Osnovni kapital subjekta:
5.455.810,00 EUR
Velikost subjekta po kriterijih ZGD-1:
Srednje enote
Zakoniti zastopniki subjekta:
Gašpar Gašpar-Mišič - zastopnik

Certifikat finančne zanesljivosti:
Št. certifikata:
2016-787258-01
Datum izdaje:
5.8.2016
Veljavnost do:
5.8.2017

Zadnja bilanca subjekta ob datumu izdaje Certifikata je bilanca za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Imetnik je certifikat pridobil v skladu s splošnimi pogoji za izdajo Certifikata finančne zanesljivosti. Izdajatelj Certifikata izvaja monitoring poslovanja imetnika veljavnega Certifikata s preverjanjem stanja po objavi novih bilančnih podatkov, preverjanjem blokad TRR in preverjanjem statusa subjekta glede dolga do FURS in predlaganja REK obrazcev. Če izdajatelj Certifikata ugotovi, da imetnik Certifikata več ne izpolnjuje vseh kriterijev, izdajatelj onemogoči imetniku uporabo spletnega Certifikata in e-znaka Certifikata ter naročnika obvesti, da Certifikat ni veljaven.
PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.
Pričnite z uspešnim poslovanjem že danes.
Naročite ebonitete.si
oz. pokličite
08 200 38 80
ISSN 2536-2712
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov