CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI

Gospodarski subjekt
Naziv:
JOŽE PIVEC, S.P.
Sedež:
Srebotje 22, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah
Matična številka:
6113923
je imetnik listine
CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI
logo
izdajatelja PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.

Aktualni podatki imetnika certifikata iz javnih evidenc so sledeči:
Naziv:
PREVOZNIŠTVO JOCO IN UREJANJE OKOLJA, JOŽE PIVEC, S.P.
Sedež:
Srebotje 22, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah
Matična številka:
6113923
Davčna številka:
89007867
Dejavnost:
H 49.410 - Cestni tovorni promet
Datum vpisa subjekta v poslovni register:
15.2.2012
Vpisna številka:
316-07-01731-2017 
Registrski organ:
AJPES, izpostava Maribor
Osnovni kapital subjekta:
ni podatka
Velikost subjekta po kriterijih ZGD-1:
Mikro enote
Zakoniti zastopniki subjekta:
Jože Pivec - direktor

Certifikat finančne zanesljivosti:
Št. certifikata:
2017-1088194-01
Datum izdaje:
3.1.2017
Veljavnost do:
31.5.2017

Zadnja bilanca subjekta ob datumu izdaje Certifikata je bilanca za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Imetnik je certifikat pridobil v skladu s splošnimi pogoji za izdajo Certifikata finančne zanesljivosti. Izdajatelj Certifikata izvaja monitoring poslovanja imetnika veljavnega Certifikata s preverjanjem stanja po objavi novih bilančnih podatkov, preverjanjem blokad TRR in preverjanjem statusa subjekta glede dolga do FURS in predlaganja REK obrazcev. Če izdajatelj Certifikata ugotovi, da imetnik Certifikata več ne izpolnjuje vseh kriterijev, izdajatelj onemogoči imetniku uporabo spletnega Certifikata in e-znaka Certifikata ter naročnika obvesti, da Certifikat ni veljaven.
PRVA BONITETNA AGENCIJA D.O.O.
Pričnite z uspešnim poslovanjem že danes.
Naročite ebonitete.si
oz. pokličite
08 200 38 80
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov